Crowdfunding

Crowdfunding is mogelijk het juiste instrument voor uw optimale financieringsmix. Deze nieuwe vorm van financiering is erg populair vanwege het grote bereik via moderne communicatiekanalen als social media. Deze kanalen zorgen voor een sneller contact met potentiele investeerders (backers).

Wat is crowdfunding?

Crowdfunding is het met een grote groep mensen (‘de crowd’) iets mogelijk maken. Via crowdfunding wordt financiering verkregen door vele kleine geldgevers die samen het doelkapitaal bij elkaar brengen voor een initiatief of project. Crowdfunding gebeurt veelal online via professionele platforms. Ondernemers, stichtingen en particulieren maken steeds meer gebruik van "the crowd" om hun financieringsbehoefte in te vullen.

Marktconsultatie

Crowdfunding biedt niet alleen de mogelijkheid om op niet conventionele wijze financieringsbehoeftes in te vullen, het is eigenlijk ook een directe vorm van marktonderzoek. Indien je project onvoldoende financiers trekt zal de markt er wel niet in geloven.

 

Vormen van crowdfunding

Investering via crowdfunding kan op verschillende manieren plaatsvinden. De vier meest voorkomende manieren zijn:

  • Donaties: De investeerder doneert geld voor een bepaald doel. Doneren impliceert dat de investeerder er niets voor terug krijgt. Crowdfunding door middel van donaties komt voornamelijk voor bij filantropische of culturere doeleinden.
  • Sponsoring: Het verschil tussen donaties en sponsoring is dat de investeerder een niet-financiële beloning krijgt van de ondernemer. Enkele voorbeelden zijn een ticket voor een concert, een exemplaar van een cd of boek of naamvermelding in een blad. Sponsoring is de vorm die veelal wordt toegepast bij creatieve projecten.
  • Vreemd vermogen: De investeerder leent een (kleine) som geld uit aan de ondernemer. De ondernemer betaalt de investeerder na verloop van tijd het ingelegde bedrag met rente terug.
  • Eigen vermogen: De investeerder participeert in het project van de ondernemer. Zo krijgt de ondernemer zijn startkapitaal en in ruil daarvoor delen de investeerders in de waardeontwikkeling van de onderneming.

 

De optimale financieringsmix

Met de intrede van crowdfunding is er een nieuw financieringsinstrument beschikbaar dat mogelijk past in uw optimale financieringsmix. Afhankelijk van de levensfase van uw product of onderneming kan deze speciale vorm van financiering uitkomst bieden. Wilt u weten welke vorm van financiering bij uw als onderneming  past? 

RTE Adviesgroep realiseert samen met u de juiste balans in uw financieringsmix. Op het gebied van vreemd vermogen via Crowdfunding werken wij samen met Collin Crowdfund. Graag informeren wij u nader over de mogelijkheden die Collin Crowdfund kan bieden bij invulling van uw financieringsmix. Maak gebruik van het contactformulier.of neem contact op met een van onze adviseurs (013-467 04 00).