Nieuws

 • Officieel is de Subsidieregeling Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) nog niet gepubliceerd en de startdatum van de eerste tender is nog niet bekend. Wèl is bekend dat de regeling in 2017 geldt voor praktisch alle landen. Dit is een belangrijke verandering ten opzichte van de vorige ronde in 2016. Wat kan deze regeling voor u betekenen?

  18 January 2017
 • Het aftrekpercentage voor investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan is komend jaar verlaagd van 58% naar 55,5%. Het budget daarentegen is verhoogd van € 161 miljoen naar € 166 miljoen.

  Daarnaast zijn er wijzigingen in de Uitvoeringsregeling betreffende de aansluitingskosten op het elektriciteitsnetwerk van systemen van zonnepanelen die geplaatst zijn op de grond of in het water. (Dus niet de zonnepanelen die op het dak van een gebouw liggen). Voor deze investeringen dient een SDE-beschikking 2016 of later te zijn afgegeven.

  02 January 2017
 • De milieulijst voor 2017 is recent  gepubliceerd. Hierop staan de bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) of willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL).

  02 January 2017
 • Het voordeel dat behaald is of wordt via de WBSO en RDA , hoeft niet in mindering gebracht te worden op gemaakte (loon)kosten bij projecten die ook via Horizon2020 of EFRO 2014-2020 subsidie hebben gekregen. Hier was onduidelijkheid over.

  Dit betekent dat voor een H2020-project of EFRO-project er géén WBSO-correctie op de te declareren loonkosten hoeft plaats te vinden. Combineren zonder consequenties is dus mogelijk.

  14 December 2016
 • Minister Kamp van Economische Zaken heeft laten weten voor komend jaar € 12 miljard  subsidie beschikbaar te stellen voor het Besluit Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+).

   

  12 December 2016
 • Het project “User Classification by Browser Fingerprinting” van Aanen Management in samenwerking met TU /e is op 22 november jongstleden verkozen door het SIDN fonds tot één van de meest innovatieve Pionier projecten.

  25 November 2016
 • Dankzij de Energie Investerings Aftrek regeling (EIA) vallen de investeringen fors lager uit. Bovendien gaat u hierdoor snel jaarlijks kosten besparen!

  Als een investering in aanmerking komt voor EIA, dan mag er 58% van de investeringskosten worden afgetrokken van de fiscale winst.

  Denk aan investeringen met betrekking tot:

  24 November 2016
 • "Ben je eigenaar of huurder van een bedrijfshal, maar heb je je nooit verdiept in wat energiebesparing je oplevert? Dan is het zeker de moeite waard om dat wel te doen. Door bijvoorbeeld een betere klimaatregeling gaat niet alleen het comfort van de bedrijfshal er op vooruit; ook de energierekening valt fors lager uit.”

  Joyce Stewart, Klimaatplein.com

  24 November 2016
 • Begin dit jaar is de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) van start gegaan. (Zie ook ons eerder nieuwsbericht:  http://www.rte.nl/nl/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde ).

  15 November 2016
 • Volgens Google Trends wordt de zoekterm sinds mei 2016 steeds meer gebruikt en is dan ook met recht een van de trends op het gebied van technologie van de laatste jaren: de Blockchain.

  14 November 2016

Pages