Nieuws

 • Maakt u onderneming deel uit van de  Nederlandse foodsector en wilt u kennis vertalen in concrete, technisch nieuwe producten? Dan is het programma Food & Nutrition Delta (FND) misschien wél geknipt voor u.  De overheid heeft € 3,4 miljoen beschikbaar.  Aanvragen voor haalbaarheids-projecten en MKB-Innovatieprojecten kunnen tot vanaf 3 september tot en met 19 oktober 2012 ingediend worden.

  31 August 2012
 • Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben € 2 miljoen beschikbaar gesteld voor een achtergestelde lening voor het nog op te richten Life Science & Health Fund (afgekort LSHF).

  30 August 2012
 • In september 2012 sluit de volgende ronde van de IPC-regelingen. De Innovatie Prestatie Contracten (IPC) regeling is gericht op clusters van MKB-bedrijven die gezamenlijk aan innovatie werken.

  30 August 2012
 • De subsidieregeling Biodiversiteit & Bedrijfsleven stelt 2,5 miljoen euro subsidie beschikbaar voor bedrijven die het behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen opnemen in hun strategie en bedrijfsvoering. Middels de subsidie kunnen bedrijven (pilot-)projecten uitvoeren om hun bedrijfsvoering te verduurzamen.

  30 August 2012
 • De regeling Bespaar en Verdien 2.0 biedt de mogelijkheid om met een aantrekkelijke subsidie te investeren in de installatie van energiezuinige verlichting en zonnepanelen. Daarnaast komen innovatieve samenwerkingsverbanden met als doel energiebesparing in aanmerking voor subsidie!

  30 August 2012
 • Het Fonds Duurzaam Water (FDW) is opengesteld, de deadline voor indiening is 7 mei 2012. Het totale budget voor de regeling bedraag 50 miljoen euro, dit budget is eenmalig en de regeling zal in 2013 niet verlengd worden.

  24 April 2012
 • De WBSO-regeling leidt tot aanmerkelijk meer R&D-uitgaven door het Nederlandse bedrijfsleven. Iedere Euro aan WBSO-subsidie heeft in de periode 2006-2010 geresulteerd in geschatte € 1,77 aan extra S&O-uitgaven

  24 April 2012
 • Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O fondsen) kunnen vanaf 1 mei 2012 subsidie aanvragen voor het bevorderen van duurzame inzetbaarheid in hun sector in het kader van het programma: ESF (Europees Sociaal Fonds) actie E: Sociale innovatie, duurzame inzetbaarheid sectoren.

  24 April 2012
 • Vanaf 1 mei 2012 is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de Research & Development Aftrek (RDA). Deze regeling is gekoppeld aan de WBSO en heeft betrekking op R&D kosten (behalve loonkosten). Deze nieuwe regeling biedt kansen voor ondernemers die reeds gebruik maken van de WBSO en voor bedrijven die wel bezig zijn met technische innovatie maar tot op heden geen gebruik hebben gemaakt van de WBSO.

  24 April 2012

Pages