Nieuws

 • De subsidieregeling ESF Duurzame inzetbaarheid kent in 2016 een openstelling van 14 november tot en met 25 november 2016. Met deze subsidieregeling kunt u subsidie aanvragen voor een project dat bijdraagt aan het gezond, gemotiveerd, competent en productief houden van uw medewerkers, zowel nu als in de toekomst.

  U kunt de helft van de kosten van een project Duurzame Inzetbaarheid gesubsidieerd krijgen, tot een bedrag van maximaal € 10.000, -. De omvang van het project moet wel minimaal € 12.000, - groot te zijn.

  04 November 2016
 • De WBSO, Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk, is een instrument van de Nederlandse overheid om de kosten van research en development (R&D) voor het Nederlandse bedrijfsleven te reduceren. Dit fiscale instrument kan een belangrijke reductie van uw loon- en overige R&D kosten opleveren. Aanvragen voor de periode vanaf 1 januari 2017 is vanaf nu mogelijk. in 2017 is het budget voor de regeling € 1.205 miljoen, welke voor innovatieve bedrijven ter beschikking komt middels een reduct op de loonheffingen.

  01 November 2016
 • Op donderdag 13 oktober 2016  verzorgt RTE Adviesgroep een workshop met als thema financieringsmogelijkheden bij investeringen in energiebesparing en duurzame energie . Tijdens deze workshop zullen verschillende financieringsopties besproken worden en zullen landelijke subsidies en provinciale energiefondsen belicht worden.

  04 October 2016
 • In navolging van ons bericht over de subsidiemogelijkheden in het kader van de MIT-regeling R&D samenwerking willen we u graag aan de hand van onderstaand  voorbeeldproject in de automotive sector laten zien, wat deze regeling voor u als MKB-ondernemer kan betekenen.

  Ontwikkeling hybride voertuig: Tenminste 2 MKB ondernemers willen gezamenlijk een hybride voertuig ontwikkelen, waarin de elektrische aandrijving wordt ondersteund met menskracht.  Doel is om een zo milieuvriendelijk mogelijk voertuig te ontwikkelen (zonder CO2 uitstoot), dat multifunctioneel kan worden ingezet.

  06 June 2016
 • Vanaf 1 juli aanstaande wordt  de tenderregeling Demonstratie Energie Innovatie opengesteld voor het indienen van aanvragen. Ondernemingen kunnen subsidie krijgen voor de demonstratie van producten, processen en diensten.

  06 June 2016
 • De DHI regeling wordt een tweede keer opengesteld voor de periode 8 augustus tot 19 september 2016. De DHI staat voor subsidieregeling Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investerings-voorbereidingsstudies (DHI). Aanvragen voor de verschillende onderdelen worden beoordeeld volgens het tenderprincipe: op basis van criteria worden punten verstrekt. Het voorstel met de meeste punten ontvangt het eerst subsidie; dan volgt de tweede tot het moment dat het budget uitgeput is.

  De DHI regeling bestaat uit een drietal subsidiabele activiteiten, te weten:

  06 June 2016
 • De aanvraagronde voor de 2e helft 2016 is zojuist voltrokken. Maar wilt u dit jaar nog gebruik maken van de WBSO dan kan dat tot uiterlijk 31 augustus (vóór die tijd natuurlijk ook).

  06 June 2016
 • Van 22 maart tot en met 28 april was de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE) geopend voor het indienen van aanvragen. Met de SDE-regeling wil de overheid de productie van duurzame energie in Nederland stimuleren. Voor deze voorjaarsronde 2016 is een budget van 4 miljard Euro beschikbaar. In oktober 2016 volgt een tweede aanvraagronde, waarbij tevens 4 miljard Euro subsidie beschikbaar is. Dit brengt het totale beschikbare budget op 8 miljard Euro voor beide rondes in 2016.

  06 June 2016
 • Als u als ondernemer wil bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering, dan kunt u terecht op het online plat

  14 April 2016
 • Ook in 2016 kunnen MKB-ondernemers gebruik maken van de MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectorenregeling (MIT). Voor het nieuwe jaar zijn de voorbereidingen weer in volle gang en zijn de landelijke openstellingsdata en budgetten inmiddels bekend.

  13 March 2016

Pages