Nieuws

 • In het kader van het Energieakkoord worden er vanaf 1 april 2016 weer diverse subsidieregelingen opengesteld voor de Topsector Energie. Met het Energieakkoord heeft de overheid ten doel gesteld om in 2020 het aandeel duurzame energie te laten stijgen tot 14%. RTE Adviesgroep heeft de meest interessante regelingen op beknopte wijze voor u in kaart gebracht.

  11 February 2016
 • Ook in 2016 kunnen MKB-ondernemers in de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland gebruik maken van de MIT Zuid-regeling.

  25 January 2016
 • Bent u van plan om in 2016 te investeren in duurzame energie en/of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Let dan op!

  18 January 2016
 • De subsidieregeling Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) is bedoeld voor MKB-ondernemingen die hun activiteiten internationaal willen uitbreiden naar opkomende markten en ontwikkelingslanden. In 2016 worden aanvragen niet langer meer behandeld volgens het principe first come, first serve, maar getoetst via een tenderprogramma. De eerste openstelling vindt plaats vanaf 15 januari 2016.

  10 December 2015
 • Per 1 januari 2016 zullen de subsidieregelingen WBSO en RDA worden samengevoegd tot één regeling onder de naam WBSO. Met de integratie van deze innovatiestimulerende instrumenten zal de RDA verdwijnen als zelfstandige regeling. Dit betekent echter niet dat de aftrek op gemaakte kosten- en uitgaven rond R&D activiteiten komt te vervallen. Integendeel, in de nieuwe subsidieregeling is de kans aanwezig dat u meer voordeel geniet van de RDA dan u in het verleden heeft gedaan.

  20 October 2015
 • Ook in 2016 blijft de overheid investeren in technologie, ontwikkeling en innovatie via de subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren. Het enthousiasme van minister Kamp van Economische Zaken omtrent de MIT-regeling wordt onderstreept door het beschikbaar stellen van €35.5 miljoen budget in het nieuwe jaar. Net als afgelopen jaar zal dit bedrag nog worden aangevuld met budget vanuit de provincies. De investering vanuit de provincies is nog onbekend.

  17 September 2015
 • Afgelopen dinsdag op Prinsjesdag is het belastingplan 2016 gepresenteerd met daarin onder anderen de belangrijkste wijzigingen voor de WBSO in 2016.

  16 September 2015
 • Ontwikkelen u en uw medewerkers binnen uw bedrijf  ICT, software of producten/techniek die technisch nieuw zijn voor uw bedrijf? Dan komt u in aanmerking voor de regelingen WBSO en RDA. Voor aanvragen voor het laatste kwartaal van 2015 is 31 augustus de deadline. Mocht dit voor u interessant zijn, reageer dan snel en verhoog zo het rendement op uw investeringen in tijd en geld.

  17 August 2015
 • De subsidie instrumenten WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) en RDA

  10 August 2015
 • De subsidieregeling Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Kennisverwerving (DHK) zal per 1 september een aantal wijzigingen ondergaan. Waar voorheen het principe first come, first serve gehanteerd werd, zullen projectaanvragen vanaf heden worden beoordeeld volgens het tenderprincipe. Daarnaast zal het onderdeel Kennisverwerving komen te vervallen en worden vervangen door de module Investeringsvoorbereidingsstudies.

  04 August 2015

Pages