Nieuws

 • De komende drie jaar investeren pensioenfondsen, verzekeraars en banken 2 miljard euro extra in het MKB. De Nederlandse Investeringsinstelling (NLII) maakt dit mogelijk door de oprichting van twee investeringsfondsen.

  09 April 2015
 • Op donderdag 16 april a.s.

  02 April 2015
 • In de maanden april en mei worden MKB-ondernemers in Zuid-, West-, en Oost-Nederland uitgenodigd om projectvoorstellen in te dienen voor de operationele subsidieprogramma's van de drie deelgebieden. Ieder deelgebied kent zijn eigen programma met investeringsprioriteiten, budgetten en voorwaarden, passend binnen de geschetste kaders van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de Nederlandse overheid. Voor de programmaperiode 2014-2020 heet het EFRO € 507 miljoen beschikbaar gesteld aan de Nederlandse overheid, dat een zelfde bedrag investeert.

  30 March 2015
 • Financiering van de beginfase van een innovatieve onderneming

  16 March 2015
 • Op woensdag 1 april 2015  organiseren FIER Automotive en RTE Adviesgroep een workshop met het thema: Innovatiefinanciering in Smart Mobility: 'Sli

  10 March 2015
 • Europese subsidies, maar ook steeds meer Nederlandse subsidieregelingen, spreken over het gewenste Technology Readiness Level van een innovatieproject.

  Een TRL geeft een indicatie van de fase waarin een ontwikkelingsproject zich bevind. In totaal zijn er negen fases gedefinieerd die samen het totale ontwikkelingsproces weergeven. Subsidieregelingen als Horizon 2020 en de Vroege Fase Financiering spreken al over het TRL waarin een innovatieproject zich moet bevinden.

  05 March 2015
 • In april 2015 worden ondernemers in de regio Zuid-Nederland uitgenodigd om projecten in te dienen voor  de subsidier

  26 February 2015
 • Het ministerie van Economische Zaken stelt €103 miljoen subsidie beschikbaar voor energie-innovatieprojecten binnen de Topsector Energie. Met de subsidie stimuleert de overheid onderzoek en ontwikkeling rond schone en efficiënt opgewekte energie, met als doel een economisch sterker Nederland. Vanaf 1 april kunnen er voor diverse subsidieregelingen binnen de Topsector aanvragen worden ingediend.

  23 February 2015
 • Vanuit de overheid is er de ambitie om technologie en ontwikkeling in Nederland te stimuleren. In 2015 wordt er dan ook € 50 miljoen beschikbaar gesteld om het MKB te stimuleren via het subsidieprogramma MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Via de MIT-regeling kunnen innovatieve ondernemers subsidies aanvragen voor verschillende instrumenten, waaronder haalbaarheidsstudies. RTE Adviesgroep nodigt u uit om samen te kijken naar de subsidiekansen- en mogelijkheden voor een haalbaarheidsstudie naar uw innovatieve idee.

  23 February 2015
 • Het gezamenlijke subsidieprogramma van de provincies Gelderland en Overijssel, OP-Oost, gaat in 2015 op 16 februari van start met de openstelling van de Voucherregeling. In navolging van deze regeling zullen er in 2015 nog vier andere regelingen worden gepresenteerd die moeten bijdragen aan een structurele versterking van de regionale economie. OP-Oost heeft betrekking op activiteiten die worden medegefinancierd uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

  02 February 2015

Pages