Nieuws

 • Bent u voornemens te investeren in energiebesparende technieken en duurzame energie, en gaat u daarvoor bepaalde bedrijfsmiddelen en/of voorzieningen aanschaffen? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor de Energie Investeringsaftrek (EIA).

  26 January 2015
 • Eerste aanvraagmogelijkheid loopt tot 29 april

  De Europese commissie introduceert in 2015 een nieuw subsidieprogramma als onderdeel van het overkoepelende Europese Innovatieprogramma Horizon 2020. Via het programma Fast Track to Innovation (FTI) worden kleine en grote organisaties gestimuleerd om innovatie-ideeën snel naar de markt te brengen. In totaal is er voor 2015 €100 miljoen budget beschikbaar gesteld. De eerste aanvraagmogelijkheid loopt tot 29 april.

   

  19 January 2015
 • Wat houdt de regeling in?

  DHK Internationaal Excelleren ondersteunt demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving van Nederlandse ondernemers die internationaal willen uitbreiden.

  Afhankelijk van het type land en het beschikbare budget gelden er in 2015 verschillende voorwaarden. Aanvragen kunnen vanaf 1 januari worden ingediend.

  19 January 2015
 • Provincie Noord-Brabant stimuleert toetsing innovatieprojecten

  Per 16 februari 2015 introduceert de provincie Noord-Brabant de subsidieregeling Haalbaarheidsstudies Noord-Brabant (HBSNB). Het doel van de regeling is om MKB-ondernemers te stimuleren om hun innovatieprojecten in een vroeg stadium extern te laten toetsen middels een haalbaarheidsstudie. Op deze manier kunnen projecten vroegtijdig worden bijgestuurd wat de slagingskans vergroot en de inzet van kapitaal optimaliseert.

  15 January 2015
 • 31 December 2014
 • Ook in 2015 worden ambitieuze ondernemers geholpen om de commerciële potentie van hun idee aan te tonen. Vanaf januari kunnen MKB-ondernemers en innovatieve (academische) starters weer aanvragen indienen voor de Vroegefasefinanciering (VFF). Met VFF kunnen ondernemers een risicodragende geldlening ontvangen waarmee ze activiteiten kunnen financieren om de aannames in hun ondernemingsplan te toetsen.

  29 December 2014
 • Nieuwe vorm van kredietverstrekking erg populair in MKB

  Door het aangescherpte kredietbeleid van banken is het voor MKB-bedrijven steeds lastiger geworden om financiering te verkrijgen. Met name kredieten tot €250.000 zijn door hoge behandelingskosten en strengere regels van Nederlands en Internationaal toezicht voor banken niet meer rendabel. Vanuit de groeiende behoefte van het MKB naar nieuwe vormen van kredietverstrekking zijn kredietunies ontstaan. Dit zijn ondernemersverenigingen waar kredietverstrekking plaatsvindt van, voor en door en MKB-ondernemers.

  29 December 2014
 • Provincie Noord-Holland stimuleert deelname aan subsidieprogramma's

  Per 1 januari 2015 presenteert de provincie Noord-Holland de uitvoeringsregeling Cofinanciering Europese EFRO-programma's Noord-Holland (CEEPNH). Doel van de regeling is Noord-Hollandse partijen stimuleren om gebruik te maken van middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ten behoeve van de subsidieprogramma's INTERREG en Kansen voor West 2. Aanvragen voor cofinanciering kunnen doorlopend worden ingediend.

  17 December 2014
 • Het event voor zowel werkgever als werkzoekende in de ICT

  Het ICT platform Midden-Brabant organiseert op dinsdag 13 januari 2015 een netwerkevent voor werkzoekenden en werkgevers binnen de ICT branche. Het evenement vindt plaats op de locatie van de gemeente Tilburg. Doel is omwerkgevers en werknemers in deze branche dichter bij elkaar te brengen.

  17 December 2014
 • Het kabinet en de provincies stellen in 2015 gezamenlijk € 55 miljoen beschikbaar om samenwerking en innovatie in het midden- en kleinbedrijf te stimuleren via het subsidieprogramma MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT). Ook krijgen ondernemers in het MKB eenvoudiger toegang tot landelijke en regionale innovatiemiddelen, zodat zij sneller kunnen doorgroeien. Via het MIT programma kunnen innovatieve ondernemers subsidies aanvragen voor onder andere haalbaarheidsstudies, R&D samenwerkingsprojecten en kennisvouchers.

  11 December 2014

Pages