Nieuws

 • In het nieuwe belastingplan van 2015 is aangegeven dat de fiscale innovatieregelingen WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) en RDA (Research Development Aftrek) vrijwel ongewijzigd blijven.

  Ontwikkelt u een voor uw onderneming technisch nieuw product, proces of software, dan kunt u via de WBSO een forse vergoeding ontvangen, namelijk:

  • 35% over de 1e € 250.000 aan S&O loonkosten (speur- en ontwikkelkosten);

  • 14% over de S&O-loonsom boven de € 250.000,-

  17 September 2014
 • In het kader van de regeling cofinanciering sectorplannen hebben onlangs organisaties uit verschillende sectoren subsidie ontvangen voor het uitvoeren van maatregelen op het gebied van scholing en werkgelegenheid.

  In aanmerking voor deze regeling komen samenwerkingsverbanden die minimaal bestaan uit één of meer werknemersorganisaties en één of meer werkgeversorganisaties. De samenwerking kan worden georganiseerd binnen of tussen één of meer sectoren, branches of arbeidsmarktregio’s.

  25 August 2014
 • Vanaf 1 juli 2014 is de subsidieregeling Demonstratie Energie-Innovaties (DEI) van start gegaan. In aanmerking komen projecten die energie besparen, duurzame energie opwekken en/of het gebruik ervan stimuleren. De regeling is er voor innovatieve ondernemers die met hun product of dienst net vóór marktintroductie zitten. Door een vinding op ware schaal en in praktijkomstandigheden te demonstreren, is de stap naar het daadwerkelijk in de markt zetten makkelijker gezet. De DEI-regeling biedt ondernemers financiële ondersteuning om deze opschaling te verwezenlijken.

   

  25 August 2014
 • WBSO en contractresearch: naar verwachting ongunstiger per 2015

  Publieke kennisinstellingen kunnen een beroep doen op de WBSO regeling, mits sprake is van contractresearch in opdracht van het bedrijfsleven en dat het financieel voordeel doorgegeven wordt aan het bedrijf.

  Onderzoek naar het gebruik van de WBSO geeft aan dat dit financieel voordeel in veel gevallen niet doorgegeven wordt (in 70% niet volledig). Deze analyse heeft het kabinet tot het voornemen gebracht om de WBSO voor publieke kennisinstellingen per 2015 af te schaffen.

  18 August 2014
 • RTE brengt, als partner van het Ready2Scale programma, graag een aantal interessante seminars onder de aandacht!

   

  15 August 2014
 • Opleidingssubsidie beschikbaar voor 2.500 ICT’ers

  Vanaf 1 september kunnen werkgevers van ICT-bedrijven of werkgevers met ICT-afdelingen maximaal 50% subsidie krijgen op de opleidingskosten van hun werknemers. In totaal is 7,5 miljoen euro beschikbaar om ICT-professionals opleidingen en trainingen te laten volgen.

  Opleidingen

  Er zijn in totaal 1.400 opleidingen beschikbaar via het scholingsportal van uitvoerder Stichting CA-ICT.

  Deze opleidingen zijn verdeeld in vijf categorieën, namelijk:

  13 August 2014
 • Vanaf 1 juli jl. is de tenderregeling Demonstratie Energie Innovatie opengesteld voor het indienen van aanvragen. Ondernemingen kunnen subsidie krijgen voor de demonstratie van producten, processen en diensten.

  13 August 2014
 • Voor het jaar 2014 is het subsidieplafond voor de regeling Internationaliseringsvouchers verhoogd van 1,44 miljoen naar 2,16 miljoen euro. De regeling, ook al bekend als  faciliteit Starters International Business heeft als doel om het aantal ondernemingen  dat internationaal onderneemt te verhogen. Deze regeling is bestemd voor mkb ondernemers:

  25 July 2014
 • Wat houdt deze regeling in?

  De regeling missievoucher 2014 heeft als doel om MKB ondernemingen te stimuleren om deel te nemen aan handelsmissies of collectieve beursinzendingen. Voor de uitvoering van deze regeling  heeft de overheid gekozen  voor het systeem van vouchers. Voor het jaar 2014 zijn er vanaf 15 augustus 600 vouchers beschikbaar. 

  25 July 2014
 • De regeling Duurzame Inzetbaarheid voor individuele bedrijven is een laagdrempelige regeling, gericht op kleinschalige projecten van minimaal € 8.000 en maximaal € 10.000,- subsidie per aanvraag (50% van de projectkosten).  De regeling staat open voor alle bedrijven en instellingen, die werknemers in dienst hebben. Focus van de regeling ligt op het Midden en Klein Bedrijf (MKB), maar ook grotere organisaties in de (non)-profitsector kunnen er gebruik van maken.

  07 July 2014

Pages