Praktijkleren

Wat houdt de regeling in?

Met de nieuwe Subsidieregeling Praktijkleren worden werkgevers gestimuleerd om leerwerkplaatsen aan te bieden. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2014 en vervangt de Afdrachtvermindering Onderwijs (WVA Onderwijs). Verwacht wordt dat de subsidie per leerwerkplek ligt rond de € 2.700,-.

Voor wie?

De volgende groepen kunnen vanaf 1 januari 2014 een beroep doen op de Subsidieregeling Praktijkleren:

  • MBO leerlingen die een Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) volgen;
  • studenten die een technische HBO opleiding volgen die bestaat uit de combinatie werken en leren (duaal en deeltijd);
  • werknemers die tijdelijk bij een universiteit of onderzoeksinstituut worden aangesteld om zich te bekwamen tot wetenschappelijk onderzoeker of technologisch ontwerper;
  • werknemers die promotieonderzoek doen op grond van een overeenkomst tussen een (private) werkgever en een universiteit (promovendi).

 

Subsidie

De minister gaat ervan uit dat het subsidiebedrag per leerwerkplek in de buurt van het huidige bedrag (€ 2.700,- per jaar) zal liggen.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden om voor een bijdrage in het kader van deze subsidie in aanmerking te komen zijn:

  • alleen volledige onderwijsprogramma’s die recht geven op een erkend (kwalificerend) diploma op MBO of HBO komen in aanmerking;
  • de opleiding moet geregistreerd zijn in het centraal register beroepsopleidingen (Crebo) of in het centraal register opleidingen hoger onderwijs (Croho);
  • MBO-BBL opleidingen moeten voldoen aan de 200-urennorm (begeleide onderwijstijd);
  • de werkgever moet voldoen aan de andere wettelijke voorschriften in het kader van de Wet Educatie Beroepsonderwijs, waaronder het zijn van erkend leerbedrijf.