Wereldwijd Werken met Water

Wat houdt de regeling in?

Wereldwijd Werken met Water stimuleert de internationale inzet om tot oplossingen voor problemen met waterbeheer te komen. De regeling ondersteunt samenwerkingsverbanden rond haalbaarheidsstudies, pilots en kennisversterking.

Welke activiteiten komen in aanmerking?

Wereldwijd Werken met Water richt zich op projecten rond de thema´s klimaat, voedsel en ecosystemen, drinkwater en sanitatie (inclusief afvalwater), veiligheid en governance. Binnen deze thema’s is er subsidie beschikbaar voor 4 soorten projecten:

Milieu-haalbaarheidsproject
Haalbaarheidsstudie van investeringen in het doelland om daar het niveau van de milieubescherming te verhogen.

Pilotproject
Experimentele ontwikkeling gericht op oplossingen voor waterproblematiek in het doelland waarbij het betreffende product, procédé of dienst in een proefopstelling wordt gedemonstreerd of gevalideerd

Pilot- en Kennisversterkingsproject
Gericht op kennisversterking  in het doelland van oplossingen voor waterproblematiek in het doelland.

Voor wanneer aanvragen?

De tender voor 2014 is inmiddels geopend op  4 december 2013 en eindigt op 25 februari 2014.  Dit is tevens de laatste tender voor 2014.

Doellanden
Angola, Brazilië, China, Colombia, India, Estland, Ethiopië, Georgië, Ghana, Hongarije, Kazachstan, Kenia, Maleisië, Mali, Mexico, Oekraïne, Polen, Roemenië, Rusland, Slowakije, Thailand, Turkije en Zuid-Afrika.


Deltalanden
Bangladesh, Egypte, Indonesië, Mozambique en Vietnam

Voor wie is de regeling bestemd?

De regeling is bedoeld voor samenwerkingsverbanden van 2 of meer in Nederland gevestigde ondernemingen, onderzoeksinstellingen, overheidsorganisaties of NGO's. 

Hoe hoog is de subsidie?

De subsidie bedraagt tussen 25% en 80% van de projectkosten en is afhankelijk van het soort project en type organisatie.

De subsidiabele kosten bedragen maximaal € 150.000,- voor een milieu-haalbaarheidsproject, € 600.000,- voor een pilotproject en € 250.000,- voor een kennisversterkingsproject. Voor een combinatieproject geldt dat de subsidiabele kosten niet hoger mogen zijn dan de hoogst toegestane kosten van een deelproject.

Voor 2014 is er in totaal € 2 miljoen beschikbaar, waarvan  € 1 miljoen  voor projecten in deltalanden en € 1 miljoen- voor projecten in doellanden.