WBSO bij ICT en softwareontwikkeling

De WBSO-regeling in het kort

De WBSO, ook wel bekend als S&O-afdrachtsvermindering, is bedoeld om ondernemingen een steuntje in de rug te bieden bij hun ontwikkelingsinspanningen. Het betreft een fiscale regeling die wordt verrekend met de loonheffingen. De subsidie staat open voor iedere onderneming in Nederland met personeel op de loonlijst en voor zelfstandig ondernemers (eenmanszaak, VOF, CV of maatschap). Ondernemingen ontvangen hun voordeel in de vorm van een korting op de af te dragen loonheffingen en zelfstandigen middels een extra aftrekpost bij de inkomstenbelasting.

Welke activiteiten van ICT-ondernemers zijn subsidiabel?

Voor de ontwikkeling van software is vereist dat het gaat om technisch nieuwe software is vereist dat het gaat om technisch nieuwe software. Aangezien het voor de beoordelaar lastiger vast te stellen is of een software ontwikkeling technisch nieuw is ten opzichte van een fysieke ontwikkeling, stelt men hogere eisen aan de verantwoording.

Functioneel nieuwe software of het toepassen van bestaande technieken zonder eigen technische ontwikkeling zijn uitgesloten. Door de aanscherping van de ICT-definitie kwalificeren ICT- werkzaamheden alleen nog voor de WBSO als ze bestaan uit het daadwerkelijk oplossen van technische knelpunten tijdens het programmeren, het aantonen van het technisch risico voor de aanvrager en het demonstreren van een nieuwe informatie-technologisch werkingsprincipe. Belangrijk is hierbij dat er sprake is van technische ontiwkkeling in de zin van een technisch systeemontwerp of het ontwikkelen van technisch nieuwe software componenten. Het ontwikkelingen van toepassingen op basis van bijvoorbeeld SharePoint zal daarom in veel gevallen niet in aanmerking komen voor de WBSO. Kortom, de volgende ICT-activiteiten komen in aanmerking voor subsidie

Subsidiabele activiteiten

Technische software ontwikkeling en technisch onderzoek:

 • Ontwikkelen van technisch nieuwe (onderdelen van) programmatuur/software;
 • Ontwikkelen van programmatuur/diensten om bestaande componenten (die hoofdzakelijk in eigen beheer zijn ontwikkeld) op technisch nieuwe wijze te integreren of te laten samenwerken.
 • Technisch wetenschappelijk onderzoek.

 

Typen ICT projecten:

 • Interne ontwikkeltrajecten: interne ICT trajecten waarbij interne medewerkers software-oplossingen ontwikkelen voor uw eigen organisatie. Het uitbesteden van uw software ontwikkeling is dus niet geldig; 
 • Software of systeemontwikkeling voor opdrachtgevers: waarbij de technische ontwikkeling wordt uitgevoerd door uw medewerkers.

 

Laagdrempelig en voor ICT bedrijven toepasbaar

De regeling is laagdrempelig doordat het S&O-werk technisch nieuw voor u als ICT-ondernemer moet zijn. Het hoeft dus niet nieuw te zijn voor de branche, Nederland of Europa. Om gebruik te kunnen maken van de regeling moet er dus sprake zijn van ontwikkeling van technische nieuwe software / programmatuur of onderdelen daarvan. Hierbij gaat het dus om nieuwe technologie voor uw bedrijf. Dit is veel vaker aan de orde dan u in eerste instantie zou verwachten.

Binnen een kalenderjaar kunt u maximaal 3 aanvragen indienen. Een aanvraagperiode bestaat uit minimaal 3 kalendermaanden. Houdt er rekening mee dat een aanvraag uiterlijk een maand voordat de aanvraagperiode start ingediend moet zijn

Waar moet u als ICT-ondernemer op letten?

ICT of software projecten worden kritisch beoordeeld en zijn continu onderhevig aan veranderingen. Vraag u allereerst af of uw medewerkers wel voldoende gekwalificeerd zijn, zodat er een aannemelijkheid bestaat dat zij de technische oplossing kunnen ontwikkelen.

Verder is de definitie van programmatuur in de WBSO regeling verscherpt. Dit zal neerkomen op het feit dat er sprake is van technisch nieuwe programmatuur wanneer deze is vastgelegd in een formele programmeertaal*, zoals C++ of Java, en als aannemelijk kan worden gemaakt dat aan deze taal werkelijk nieuwe softwarecode kan worden toegevoegd door de aanvrager. Het (technisch) ontwerp en de beschrijving van de architectuur en instructies in natuurlijke taal vallen buiten de definitie van programmatuur.

Tevens kunnen vaak niet alle uren van een software-ontwikkelingstraject opgevoerd worden, maar wordt er juist gekeken naar knelpunten die gedurende het ontwikkeltraject worden opgelost. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • Performance problematiek;
 • Opslag- en datatransfer knelpunten;
 • Security-issues bijvoorbeeld bij online/mobile payments;
 • Realtime querie en analyse vraagstukken op grote datasets;
 • Interfaces en communicatielayers om data vault modeling mogelijk te maken;
 • Querietoepassingen op ongestructureerde dataset;
 • Schaalbaarheid van dataopslag;
 • Compatibel maken van software componenten voor verschillende platformen (IOS, Windows, Android);
 • Knelpunten op het gebied van responsiveness of client/server interfaces.

 

Cruciaal is echter dat aanvrager zelfstandig technische nieuwe oplossingen ontwikkeld voor de knelpunten die gedurende ontwikkeltrajecten aan het licht komen. Is dat binnen uw bedrijf aan de orde dan kunt u naar alle waarschijnlijkheid gebruik maken van de WBSO subsidie

*Formele programmertaal: alle programmeertalen die direct of na compiling opdrachten doorgeven aan een CPU, zodat interpretatie en uitvoering mogelijk is door een CPU. Functionele talen, beschrijvende talen en pseudocode vallen buiten de definitie en kunnen daarom niet aangeduid worden als technisch nieuwe programmatuur.

 

Hulp bij uw aanvraag?

RTE Adviesgroep realiseert uw mogelijkheden voor de vernieuwde WBSO regeling. Wij werken samen met u aan de projectomschrijvingen en adviseren u op het gebied van de administratieve verplichtingen. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met een van onze adviseurs (013- 467 04 00) of maak gebruik van het contactformulier.