Subsidiekalender 2017

Regeling

Openstelling

Eurostars: Internationale aanvragen 01-01-2017 t/m 02-03-2017

VFF: Vroegefasefinanciering

Academische innovatieve starters

11-01-2017 t/m 31-12-2017
DEI : Demonstratie Energie-Innovatie

Ronde 1: tot 25-04-2017

Ronde 2: tot 24-10-2017

DHI: Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies

Eerste Tender:

27-02-2017 tot  7-03-2017 15.00 uur

SDE+: Stimulering Duurzame Energieproductie

Fase 1: 07-03-2017 t/m 30-03-2017

Fase 2: 13-03-2017 t/m 30-03-2017

Fase 3: 20-03-2017 t/m 30-03-2017

Tweede ronde in najaar 2017

WBSO: Wet Bevordering Speur-en Ontwikkelingswerk Elke laatste dag van de maand t/m 31-08-2017

Horizon 2020: SME-instrument

(Fase 1) Haalbaarheids- en conceptfase

(Fase 2) R&D/ demonstratiefase

01-01-2017 t/m 31-12-2017

Cut-off : 15 februari, 3 mei, 6 september en 8 november

Cut-off: 18 februari, 6 april, 1 juni en 18 oktober

EIA: Energie Investeringsaftrek 01-01-2017 t/m 31-12-2017
MIA en Vamil: Milieu Investeringsaftrek en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen 01-01-2017 t/m 31-12-2017
VFF: Vroegefasefinanciering MKB-ondernemers en innovatieve starters 01-01-2017 t/m 31-12-2017
HBSNB: Subsidieregeling Haalbaarheidsstudies Noord-Brabant 01-01-2016 t/m 28-02-2017

 

 Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met een van onze adviseurs via info@rte.nl of 013 - 467 04 00.