Milieulijst 2017 MIA/VAMIL

De milieulijst voor 2017 is recent  gepubliceerd. Hierop staan de bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) of willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL).

Het budget voor MIA bedraagt in 2017 € 97 miljoen. Het budget voor VAMIL bedraagt € 40 miljoen. Belastingplichtige ondernemingen die in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen investeren, kunnen via de MIA- en VAMIL-regeling in aanmerking komen voor een fiscale vergoeding. Wel dient de investering minimaal € 2.500,- te bedragen om in aanmerking te komen. Nieuw in de lijst zijn o.a.: "Voorziening of apparatuur voor het verminderen van het gebruik van gewasbeschermings- middelen in de fruitteelt of glastuinbouw (aanpassen bestaande situatie)", "Transportcontainer met niet-cryogene CO2-koelinstallatie", "Elektrische bestelauto" en "Precisie zaaimachine voor sojateelt".

Wilt u meer weten? Neem gerust contact op  via 013-4670400.