Diverse subsidieregelingen Topsector Energie bekend

Vanaf 1 april 2017  zijn er weer diverse subsidieregelingen in het kader van de Topsector Energie opengesteld. De topsector Energie biedt jaarlijks ruim € 130 miljoen subsidie aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties. Het type projecten dat ondersteund wordt, zijn combinaties van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratie. RTE Adviesgroep heeft de meest interessante regelingen kort samengevat met vermelding van de openingsdata:

 

1. Demonstratie Energie-Innovatie (DEI)

Subsidie voor demonstratieprojecten van innovatieve producten, processen of diensten die bijdragen aan een duurzame energie-ontwikkeling en exportkansen opleveren voor de Nederlandse industrie.

Openstelling: zodra de datum van de 2e ronde bekend is, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

 

2. Hernieuwbare Energie

Subsidie voor innovatieprojecten die de kostprijs van duurzame energie moeten verlagen. De ontwikkelde technieken moeten leiden tot een besparing op de uitgaven aan SDE-subsidie in de toekomst. De regeling staat open voor energie-innovaties binnen de SDE+-categorieën (biomassa, geothermie, zonne-energie, windenergie en water), maar ook voor kostprijs verlagende technieken daarbuiten.

Openstelling: 1 april 2017 t/m 31 maart 2018

 

3. Urban Energy-project

Subsidie voor onderzoek naar en ontwikkeling van producten en diensten voor duurzame energieopwekking, energiebesparing en energie-infrastructuur in de gebouwde omgeving. Projecten moeten betrekking hebben op één van de volgende programma’s:

•             Zonnestroomtechnologieën (PV-systemen);

•             Warmte en koude installaties;

•             Multifunctionele bouwdelen;

•             Flexibele energie-infrastructuur;

•             Energieregelsystemen en –diensten.

Openstelling: 1 april 2017 t/m 19 sept 2017

 

4. Energy en Industrie Early Adopter Projecten (EAP)

Subsidie voor het realiseren van energiebesparende technologieën in de industrie met MKB-ondernemingen als technologieleveranciers ofwel een consortium van een onderzoeksorganisatie die de technologie heeft ontwikkeld en een MKB-onderneming die de technologie wil vermarkten.

Openstelling: 1 april 2017 t/m 3 oktober 2017

 

5. Biobased Economy en Groen Gas Innovatie (BBEG)

Subsidie voor onderzoek- en ontwikkelingsprojecten gericht op conversie van biomassa naar te vermarkten eindproducten. Projecten dienen gericht te zijn op één van de volgende technieken:

-              chemische katalytische conversietechnologie;

-              biotechnologische conversietechnologie;

-              groen gas vergisting;

-              groen gas vergassing

Openstelling: 1 april 2017 t/m 19 sept 2017

 

Samenwerking en subsidie

Voor alle regelingen geldt dat alleen samenwerkingsverbanden waarin minimaal 1 onderneming vertegenwoordigd is een aanvraag kunnen indienen, met uitzondering van de Demonstratie Energie-Innovatie (DEI) en de Early Adopters regeling. De DEI-regeling kan ook door een individuele onderneming worden ingediend, terwijl het bij de Early Adopters regeling gaat om een samenwerkingsverband van een MKB-onderneming met minimaal 2 andere eindgebruikers (ondernemingen).

De subsidiepercentages variëren van 50% voor onderzoeksprojecten tot 25% voor experimentele ontwikkeling, waarbij deze percentages met 10% verhoogd kunnen worden voor MKB-ondernemingen. De maximale subsidiebijdrage per project varieert tevens per regeling en is bij de DEI-regeling het hoogst, namelijk € 6.000.000,- per project.

 

Meer informatie?

Mogelijk heeft u na dit artikel behoefte aan specifieke informatie over één van de Topsector Energie subsidieregelingen? Zo ja, neem dan contact op met onze adviseurs via 013 – 467 04 00 of maak gebruik van het contactformulier. RTE Adviesgroep brengt de mogelijkheden per subsidieregeling van de Topsector Energie voor u in kaart en verzorgt samen met u het aanvraag – en afwikkelingstraject.