Belangrijke subsidieregelingen

De regelgeving rond subsidies en fiscale regelingen is voortdurend in beweging. Zo raakt u makkelijk verdwaald in het oerwoud aan regelingen. Hier vindt u de meestgebruikte en toegankelijke subsidies op rij. Wat zijn uw subsidiekansen?

WBSO (Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk)

Investeert u in het ontwikkelen en verbeteren van uw producten, productieprocessen of programmatuur? De WBSO is een belastingvoordeel voor bedrijven die investeren in onderzoek en technologische ontwikkeling welke innoverend zijn voor het bedrijf. Het is een laagdrempelige regeling waarvoor veel bedrijven in aanmerking komen.

MIT (MKB Innovatiestimulering Topsectoren)

Haalbaarheidsstudies, het inhuren van toppersoneel, samenwerkingsverbanden en het inkopen van kennis worden ondersteund met MIT. De regeling richt zich op de topsectoren agro & food, chemie, creatieve industrie, energie, high tech materials & systems, life sciences & health, tuinbouw en uitgangsmaterialen, logistiek en water.

RDA (Research & Development Aftrek)

De RDA richt zich op speur en ontwikkelingswerk en biedt een fiscaal voordeel wanneer u prototypes laat maken, ICT-apparatuur gebruikt voor onderzoek of een nieuwe onderzoeksruimte wilt creëren.

EIA (Energie Investeringsaftrek)

Investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie komen in aanmerking voor EIA. Ondernemingen die investeren in energiebesparing, kunnen een percentage van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst.

SDE+ (Stimulering Duurzame Energie)

De SDE+ regeling is bedoeld voor ondernemers die investeren in de productie van hernieuwbare energie: biomassa, geothermie, water, wind en zon.

Praktijkleren en WVA-OW (Wet Verminderde Afdracht Onderwijs)

Biedt u leerwerkplaatsen? Dan komt u in aanmerking voor een afdrachtsvermindering. U hoeft dan minder loonbelasting/premie volksverzekeringen af te dragen. In 2014 wordt de bestaande WVA-OW vervangen door de Praktijkleren regeling.

Premiekorting Jong Werkzoekenden

Werkgevers die in 2014 of 2015 jongeren in de leeftijd van 18 tot 27 jaar in dienst nemen, krijgen een premiekorting van € 3.500 op jaarbasis.

DHK Internationaal Excelleren

Demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving (DHK) in het buitenland of in samenwerking met ondernemingen uit het buitenland worden voor vijftig procent vergoed met deze regeling.

Eurostars

Eurostars helpt MKB ondernemers bij het ontwikkelen van high tech innovaties in samenwerking met andere Europese ondernemingen. Kosten rond innovatie kunnen in sommige gevallen tot 60% worden vergoed.

Horizon 2020

Europees programma rond innovatie op de gebieden industrie, wetenschap en maatschappelijke uitdagingen. Horizon 2020 richt zich op Europese samenwerkingsverbanden van het MKB.

PSI (Private Sector Investeringsprogramma)

PSI ondersteunt investeringen in commerciële projecten in ontwikkelingslanden. De subsidie kan oplopen tot 900.000 euro.

ESF (Europees Sociaal Fonds)
Het Europees Sociaal Fonds (ESF) ondersteunt sectoren en bedrijven bij het realiseren van scholingsprojecten gericht op de duurzame inzetbaarheid van werkenden.

Interreg

Interreg is een driedelig Europees subsidieprogramma voor projecten op het terrein van duurzame ruimte en regionale ontwikkeling, waarin partijen uit meerdere landen meewerken.

Wereldwijd Werken met Water

Wereldwijd Werken met Water stimuleert de internationale inzet om tot oplossingen voor problemen met waterbeheer te komen. De regeling ondersteunt samenwerkingsverbanden rond haalbaarheidsstudies, pilots en kennisversterking.

VAMIL en MIA (Willekeurige Afschrijving Milieu-Investeringen en Milieu-Investerings Aftrek)

Innovatieve, milieuvriendelijke investeringen worden ondersteund met de VAMIL en MIA. Ondernemers kunnen deze investeringen willekeurig, op elk gewenst moment, afschrijven van de fiscale winst (bijvoorbeeld in plaats van 5 jaren in 1 jaar). Bovendien kunnen ze via de MIA-regeling in aanmerking komen voor een extra investeringsaftrek.