Bright Move

Wat is Bright Move?

Bright Move levert kennis, vaardigheden en leningen om startende ondernemers en spin-offs in de regio te ondersteunen bij de realisatie van hun bedrijfsplannen. Bright Move, de opvolger van Incubator3+, is de uitvoeringsorganisatie van het Valorisatieplan voor de regio Zuidoost-Brabant.

Financiering via Bright Move

Voor de financiering van kansrijke initiatieven beschikt Bright Move over twee fondsen, een pre-seed fonds en een proof-of-concept (POC) fonds. Het pre-seed fonds is bedoeld voor de (pre-)starter die een innovatief product of dienst ontwikkelt en dat uiteindelijk bedrijfsmatig wil exploiteren. Het pre-seed fonds verschaft een achtergestelde persoonlijke lening tot maximaal € 100.000,-.

Het POC fonds geeft leningen uit om technische haalbaarheid van een technologie in een bepaalde toepassing te kunnen testen. De uitkomst van een dergelijk traject kan bijvoorbeeld een uitvoerig haalbaarheidsonderzoek of een prototype zijn

Meer weten?

Wat kan Bright Move betekenen voor uw organisatie? Neem contact op met RTE Adviesgroep voor meer informatie over uw mogelijkheden. U kunt ons telefonisch bereiken (013- 467 04 00) of u maakt gebruik van de contact button.

Kerntaken

Bright Move richt zich op drie kerntaken, te weten:

Innovatieve starters ondersteunen
Het scouten, screenen en ondersteunen van starters bij het bouwen van een financierbaar en levensvatbaar businessplan, inclusief de financiering zelf, het koppelen aan ‘’launching customers’’ en het begeleiden door middel van een professioneel team van business developers, patent experts en financieel deskundigen;

Kennis overdragen
Kennistransfer vanuit kennisinstellingen én high tech bedrijven met R&D en ontwikkelafdelingen, onder andere door het opzetten van ontwikkelomgevingen (‘Living Labs’) waarin onderzoekers, starters en het bedrijfsleven werken aan het overbruggen van een zeer lastige ontwikkelfase van extreem hoog naar een aanvaardbaar risico op vertraging, problemen of zelfs mislukking;

Ondernemerschap stimuleren
Het zeer vroeg in de opleiding actief en resultaatgericht betrekken en stimuleren van studenten bij en voor het ondernemerschap.