DEI: subsidie Demonstratie Energie-Innovatie

Wat houdt de regeling in

Vanaf 1 juli 2017 tot en met 24 oktober 2017 is de 2e tender voor de regeling Demonstratie-Energie Innovatie opengesteld voor het indienen van aanvragen. Ondernemingen kunnen subsidie krijgen voor de demonstratie van producten, processen en diensten. In aanmerking komen projecten die energie besparen, duurzame energie opwekken en of het gebruik ervan stimuleren. De overheid wil op deze wijze stimuleren dat energie-innovaties sneller op de markt worden geaccepteerd en een commercieel succes worden.

Wat zijn de belangrijke voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • • Het project wordt uitgevoerd door een onderneming, of door een samenwerkingsverband, waarin minimaal één onderneming is opgenomen; 
 • Minimaal 70% van de subsidiabele kosten moeten toe te rekenen zijn aan de investering/ demonstratie. De overige 30% van de kosten mogen ook betrekking hebben op experimentele ontwikkeling van het product, proces of dienst.  
 • Er dient een reële referentie-investering opgevoerd te worden: de kosten van een realistisch alternatief voor de opgevoerde investering. Subsidie wordt verleend over de meerkosten van een investering t.o.v. een referentie-investering. • Productiemachines voor energiebesparende of duurzame energieproducten komen niet in aanmerking voor subsidie, evenals projecten op het gebied van biobrandstoffen die onder de bijmengverplichting vallen.
 • Het project wordt uitgevoerd door een onderneming, of door een samenwerkingsverband, waarin minimaal één onderneming is opgenomen;

 

 

 

 

 

 

   

  Hoe hoog is de subsidie?

  Het subsidiepercentage is afhankelijk van:

  • Het type werkzaamheden in het project:
   • Experimentele ontwikkeling: max. 25%.
  • Categorie onderneming:
   • Klein bedrijf: 20% extra;
   • Midden bedrijf: 10% extra;
   • Groot bedrijf: geen toeslag.
  • Type demonstratie:
   • Energiebesparing: max. 30%;
   • Maatregelen die duurzame energie bevorderen: max. 45%.

  De subsidie bedraagt maximaal 6.000.000,- per project.

  Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

  Aanvragen kunnen tot en met 24 oktober 2017 om17.00 uur a.s. ingediend worden.

  Aanvragen worden beoordeeld volgens een tenderprocedure, d.w.z. alleen projecten die het beste scoren op een aantal vooraf gestelde criteria komen voor subsidie in aanmerking. Deze criteria zijn:

  • Bijdrage aan de Nederlandse economie (50%)
  • Bijdrage aan verduurzaming van de Nederlandse energiehuishouding en maatschappelijke relevantie binnen de context van de overgang naar een duurzame energievoorziening (15%);
  • Vernieuwend t.o.v. de internationale stand van onderzoek of techniek (15%)
  • Kwaliteit van het project, blijkend uit de uitwerking van aanpak en methodiek , de omgang met risico’s, de uitvoerbaarheid en de deelnemende partijen (20%).

  RTE Adviesgroep geeft direct inzicht in uw mogelijkheden in een vrijblijvend, verkennend gesprek. 

  Leg uw vraag vrijblijvend aan ons voor via ons contactformulier.

   

  Direct inzicht in uw subsidiekansen:

  Subsidiebarometer.nl