Dongen Pallets

Over Dongen Pallets

Dongen Pallets produceert op grote schaal houten pallets – circa 2 miljoen per jaar – voor diverse bedrijven in de food- en bouwsector.

Dongen Pallets is van plan te investeren in een nieuwe houtverbrandings (WKK-)installatie die zowel duurzame warmte produceert t.b.v. het drogen van de pallets, maar ook elektriciteit opwekt. Voor de exploitatiekosten van deze installatie is gedurende een periode van 12 jaren een SDE-bijdrage toegekend. Deze bijdrage bestaat uit het verschil tussen de kostprijs van groene energie en die van grijze energie.

Dongen Pallets over RTE Adviesgroep 

Jan Geerts , technisch manager Dongen Pallets: “RTE Adviesgroep heeft ons prima begeleid bij het aanvragen van deze subsidieregeling Stimulering Duurzame Energie (SDE). De regeling is namelijk redelijk gecompliceerd wat betreft moment van indiening, berekening van de subsidiebijdrage en het aantonen van de technische en financiële haalbaarheid van de investering. RTE heeft ons daarbij perfect aangestuurd welke (financiële en technische) gegevens van belang waren voor een succesvolle aanvraag. Dankzij deze toegekende subsidie kunnen we mogelijk deze investering in een houtverbrandingsinstallatie al binnen enkele jaren terug verdienen.”