Financieringsinstrumenten

Het aantrekken van vreemd vermogen is een financieringsvorm waarbij kredietinstellingen op basis van zekerheden geld uitlenen en daar een rentevergoeding voor terugkrijgen. Banken bieden een breed scala aan financiële diensten aan zoals leningen, rekening courantkredieten, debiteurenfinanciering en leaseconstructies.

Overheidsregelingen

Daarnaast zijn er speciale financieringsinstrumenten waarbij overheidsregelingen het voor een bank aantrekkelijk maken om leningen te verstrekken die onder normale condities nooit zouden zijn gegeven. Denk hierbij aan het Besluit Borgstelling MKB Kredieten (BBMKB) en het innovatief Borgstellingkrediet (i-BSK), waarbij de overheid borg staat voor uw lening. Andere regelingen zijn de Groeifaciliteit, het Innovatiekrediet, de Garantie Ondernemingsfinanciering en Microkredieten.

De instrumenten vanuit de (semi-)overheid die zich richten op financiering in plaats van op subsidiëring zullen de komende jaren alleen maar toenemen.

Hoe kunt u financieringsinstrumenten inzetten voor uw onderneming? Neem contact op voor meer informatie.