Garantie Ondernemersfinanciering (GO)

Heeft u plannen voor een commerciële of technische innovatie? Dan heeft u waarschijnlijk opgemerkt dat het moeilijk is om een garantie of lening te ontvangen. De GO faciliteit maakt het mogelijk dat banken een staatsgarantie van 50% ontvangen voor het verstrekken van dergelijke middelgrote leningen.

De overheid verstrekt een garantiestelling aan de bank waardoor de risico’s voor financiering geringer worden. Zo wordt een brug gebouwd tussen uw behoefte naar financiering en de behoefte van de bank aan zekerheid. Dit vergroot de animo voor de bank om geld uit te lenen.

Voor wie is GO bedoeld?

GO richt zich op (middel)grote ondernemingen met het zwaartepunt van hun activiteiten in Nederland. De focus binnen het GO programma is gericht op ondernemingen die met commerciële of technische innovaties willen starten.

GO bestaat uit twee onderdelen, namelijk:

Een lening faciliteit: Deze lening heeft een maximum looptijd van 8 jaar. De rente is variabel en gebaseerd op Euribor tarieven.

Een bankgarantie: De looptijd van de bankgarantie varieert tussen minimaal 6 maanden en maximaal 8 jaar en betreft minimaal € 250.000,-.

Wat zijn belangrijkste voorwaarden?

  • Uw onderneming is gezond.
  • De financiering is alleen bedoeld voor uw eigen bedrijfsactiviteiten.
  • De rentabiliteit en continuïteit van uw onderneming zijn voldoende.
  • Het Fresh Money beginsel : financiering dient een concreet ondernemingsbelang en uitbreiding van de positie van de bank.
  • In uw onderneming heeft nooit bovenmatige kapitaalonttrekking plaatsgevonden.

Hoe hoog is de financiering?

Per onderneming is de minimale banklening als €1.5 miljoen. De maximale banklening die kan worden verstrekt bedraagt € 150 miljoen. De overheid staat hierbij garant tot maximaal € 75 miljoen.

Aanvraagprocedure

Een aanvraag werkt als volgt:

Stap 1:U gaat naar een van de erkende banken.

Stap 2: Indien een garantiestelling kan worden ingediend, volgt een verzoek met:

  • het kredietvoorstel met alle bijlagen;
  • de notulen van het goedkeuringsbesluit;
  • de jaarrekening van de te financieren onderneming over de laatste twee jaar.

 

Welke banken nemen deel aan de GO-regeling?

ABN-Amro
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland)
Deutsche Bank
Friesland Bank
ING
NIBC Bank
Rabobank
Royal Bank of Scotland (RBS)
Société Générale
Triodos Bank
Van Lanschot Bankiers