Groeifaciliteit

Wat houdt de regeling in?

Met de Groeifaciliteit wil de overheid ervoor zorgen dat ondernemingen voor de financiering van snelle groei dan wel bedrijfsovername minder moeite hebben met het aantrekken van risicokapitaal. Deze regeling is bedoeld voor financiering van snelle groei, een bedrijfsovername, een buy-out of expansie in het buitenland.

De Groeifaciliteit is een garantieregeling die financiers over de streep kan trekken om een financiering te verstrekken aan ondernemers.

Voor wie?

Voor ondernemingen die risicodragend kapitaal willen aantrekken bij kapitaalverstrekkers, zoals banken en participatiemaatschappijen. Kapitaalverstrekkers kunnen een beroep doen op deze regeling, waarbij de overheid voor 50% garant staat voor het verstrekken van risicokapitaal aan een ondernemer.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

Alleen professionele kapitaalverstrekkers kunnen een beroep doen op deze regeling. Naast banken worden daar ook onder verstaan participatiemaatschappijen en informal investors. De garantstellling heeft betrekking op risicokapitaal  in de vorm van achtergestelde leningen of aandelenkaptiaal of een mix daarvan, dat verstrekt wordt aan ondernemingen.

Hoe hoog is de bijdrage?

In het kader van deze regeling staat  de overheid voor 50% garant voor het verstrekken van risicokapitaal aan een ondernemer. De regeling is van toepassing op financieringen van ten hoogste  € 5 miljoen die ten goede komt aan nieuwe activiteiten van de onderneming. Indien de garantstelling wordt verstrekt aan een participatiemaatschappijen is dit bedrag zelfs € 25 miljoen.