Horizon 2020

Wat houdt de regeling in?

Vanaf 2014 is de EU gestart met het subsidieprogramma Horizon 2020, een kaderprogramma gericht op het stimuleren van Europese innovatie en onderzoek. Horizon 2020 is de opvolger van het KP7 programma en stelt tot 2020 ongeveer € 80 miljard budget beschikbaar om de concurrentiepositie van Europa te vergroten.

Met het Europese subsidieprogramma trachten de Europese Commissie en de Nederlandse overheid het bedrijfsleven,kennisinstellingen en individuele wetenschappers uit te dagen om (in samenwerking) door middel van onderzoek en wetenschap innovatieve oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken in Europa.

De drie aandachtsgebieden waar deze ontwikkelingen moeten plaatsvinden, industrieel leiderschap, excellente kennisbasis en maatschappelijke uitdagingen, zijn in de naaste kolom nader toegelicht.

Voordelen en voorwaarden

Deelname aan Horizon 2020 vraagt veel van u, maar biedt ook grote voordelen, namelijk:

 • financiering van uw innovatief project;
 • versterking van uw internationaal netwerk;
 • het aantrekken of behouden van onderzoekers;
 • het opdoen van nieuwe kennis en expertise.

 

Iedere organisatie die actief is in technologische ontwikkeling, onderzoek en innovatie in internationaal verband kan deelnemen aan het Horizon 2020 programma. Ook individuele onderzoekers horen bij deze groep.

Speciaal voor het MKB is er onder het Horizon 2020 programma een instrument geintroduceerd binnen de pijlers industrieel leiderschap en maatschappelijke uitdagingen. Budget voor haalbaarheidsstudies, R&D en demonstratieprojecten zijn in deze subsidieregeling opgenomen. Meer informatie over het SME-instrument vindt u hier.

Meer informatie

RTE Adviesgroep kan u adviseren over uw mogelijkheden binnen de Horizon 2020 regeling en u begeleiden bij alle stappen van het aanvraagtraject. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met één van onze adviseurs via 013 – 467 04 00 of info@rte.nl.

Subsidiebarometer.nl

   
 
 

Horizon 2020: drie focusgebieden

Horizon 2020 richt zich op de drie aandachtgebieden, te weten industrieel leiderschap, excellente kennisbasis en maatschappelijke uitdagingen.

Industrieel leiderschap

Het aanjagen van investeringen in industriële technieken met het streven om de positie van wereldtop in uw marktsegment te bereiken. Focussectoren binnen Horizon 2020 zijn:

 • ICT;
 • nanotechnologie;
 • moderne materialen;
 • biotechnologie en productietechnologieën.

 

Uw MKB onderneming richt zich op ontwikkeling van toptechnologie waarmee Europa haar koploperpositie in de wereld wil waarmaken. Via een mix van specifieke MKB instrumenten (Eurostars voor het hightech MKB) en ondersteuning van de innovatiecapaciteit wil de EU het midden- en kleinbedrijf hierin helpen.

Excellente kennisbasis (excellent science)

Behoud en realisatie van Europese wetenschap op topniveau via specifieke onderdelen, zoals:

 • excellent grensverleggend onderzoek;
 • samenwerking op veelbelovende nieuwe, doorbraakgebieden;
 • bevordering van training en mobiliteit onderzoekers;
 • versterking van kwaliteit en toegankelijkheid van onderzoeksinfrastructuur.


 

Maatschappelijke uitdagingen (societal challenges)

Het stimuleren voor maatschappelijke vraagstukken in Europa. De kracht schuilt daarbij in samenwerking tussen ondernemingen in verschillende sectoren (multidisciplinair) die ieder hun vaardigheden inbrengen om het beste resultaat te bereiken. Uitdagingen zijn bijvoorbeeld gericht op:

 • gezondheid, demografische veranderingen en welzijn;
 • voedselzekerheid, duurzame landbouw, marien en maritiem onderzoek en bio-economie;
 • zekere, veilige, schone en efficiënte energievoorziening;
 • slim, groen en geïntegreerd transport;
 • klimaat en efficiënte grond- en hulpstoffen.