Innovatie Krediet (IK-regeling)

Wat is het doel van de regeling?

Het doel van de regeling Innovatie Krediet is bijdragen aan de duurzame economische groei van de Nederlandse economie door het versterken van de innovatiekracht.

Ondernemers kunnen een krediet krijgen voor risicovolle technische en klinische ontwikkelingsprojecten, waarin voor Nederland nieuwe producten, processen of diensten worden ontwikkeld die een zeer goed marktperspectief hebben.

De financiering van het Innovatie Krediet komt vanuit het Innovatiefonds MKB+; een fonds met een revolverend karakter voor de financiering van risicovolle innovatie. Revolverend betekent dat het geld dat wordt terugbetaalt, opnieuw in het fonds terechtkomt.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

  • Het dient te gaan om de ontwikkeling van een voor Nederland technisch nieuw product, proces of dienst;
  • Het gaat om projecten met een verhoogd technisch risico, maar die wel van groot belang zijn voor uw bedrijf en een uitstekend economisch perspectief hebben in de markt;
  • De looptijd van een ontwikkelingsproject is niet langer dan 4 jaren;
  • Indien het project technisch mislukt, kan het verstrekte krediet omgezet worden in subsidie;
  • Indien het project slaagt, dan moet de lening inclusief opgebouwde rente binnen 10 jaren worden terugbetaald.

Hoe hoog is de bijdrage?

Kleine ondernemingen kunnen met het krediet tot 45% van de R&D-projectkosten gefinancierd worden, middelgrote ondernemingen tot 35% en grote ondernemingen tot 25%. Bij samenwerkingsverbanden kan het maximale kredietpercentage verhoogd worden naar 40-50%.

Het budget van het Innovatiekrediet in 2016 bedraagt € 60 miljoen. Om in aanmerking te komen voor een innovatiekrediet moeten de projectkosten minimaal € 150.000,- bedragen met een maximum van € 10 miljoen.

Na een succesvolle afloop van het project moet het krediet en de hierop berekende rente terugbetaald worden. De rente bedraagt voor nieuwe technische ontwikkelingsprojecten gewoonlijk 7% en voor nieuwe klinische ontwikkelingsprojecten 10%.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

Het is aan te bevelen vooraf een concept projectvoorstel in te dienen om te beoordelen of uw project in aanmerking kan komen voor deze regeling. Bij het indienen van een definitieve aanvraag dienen de volgende zaken aangeleverd te worden:

  • Projectplan, waarin wordt  beschreven hoe het nieuwe product of proces kan worden gerealiseerd;
  • Business plan, waarin de volgende zaken aan bod komen:  getalsmatige onderbouwing van commercieel perspectief, marktomvang, concrete meerwaarde voor eindgebruiker, beoogde marktaandeel en kostprijsopbouw;
  • Financieel plan, waarin is opgenomen een exploitatie- en een liquiditeitsbegroting.

Meer informatie?

Wilt u graag meer informatie over de IK-regeling of wilt u hulp bij het indienen van uw aanvraag? Neem dan contact op met een van onze adviseurs (013- 467 04 00) of maak gebruik van het contactformulier