Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

De ISDE is een subsidieregeling die ondernemers en particulieren stimuleert om kleinschalige duurzame energie-installaties aan te schaffen. De omslag naar een duurzamere energievoorziening kan zo samen worden gemaakt.

 

Doelgroep

De ISDE is beschikbaar voor particulieren en ondernemers. Voor particulieren geldt dat er eerst geïnvesteerd moet worden in de nieuwe installatie alvorens de subsidie kan worden aangevraagd.  Het apparaat moet tevens al zijn geïnstalleerd. Voor particulieren moet er binnen 6 maanden na aanschaf moet een subsidieaanvraag zijn ingediend. Voor ondernemers geldt een termijn van 3 maanden.

Voor ondernemers gaat de aanvraagroute andersom. Men moet in eerste instantie de ISDE aanvragen en achteraf pas de investering doen. Twaalf maanden na toekenning van de subsidie moet het apparaat in gebruik worden genomen. Voor zowel ondernemers als particulieren geldt dat de installatie minimaal 1 jaar moet worden gebruikt.

Voorwaarden en subsidie

De ISDE speelt in op een viertal soorten installaties, te weten: Warmtepompen, Zonneboilers, Pelletkachels en Biomassaketels. Het betreft installaties waarmee warmtevoorziening op een duurzame manier wordt mogelijk gemaakt. Het dient daarmee als alternatief voor gasgestookte systemen die energie-onvriendelijk opereren.

In 2017wordt er in totaal 70 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld via de ISDE. Aanvragen kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend, maar hierbij geldt wel het principe wie het eerste komt, wie het eerste maalt. Wees er dus snel bij voordat het budget is uitgeput!

De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het type warmtepomp, zonneboiler, pelletkachel en biomassaketel en het vermogen van de installatie. Tevens is er sprake van een minimum bedrag. Hieronder een overzicht van de bedragen per installatie, zoals ze zijn opgenomen in de apparatenlijst:

 

Installatie

Subsidiebedrag

Warmtepomp


tot 3,5 kW: €1.000 
van 3,5 kW tot en met 10 kW: €2.000
boven 10k W: €2.000 vermeerderd met €100 per kW hoger dan 10kW

Pelletkachel

- Geen warmte naar vloeistof: €50 per kW met minimum €500

- Wel warmte naar vloeistof: €50 per kW met minimum €1.400

Biomassaketel

tot en met 40 kW: €2.500
vanaf 40 kW: €2.500;
vermeerderd met €110 per kW vermogen ketel hoger dan 40 kW

Zonneboiler

 

< 10 m2 apertuuroppervlak: 0,75 €/kWh jaarlijkse zonne-energie bijdrage

> 10 m2 apertuuroppervlak: 0,30 €/kWh jaarlijkse zonne-energie bijdrage

 

Geinteresseerd? Meer informatie?

RTE Adviesgroep kan u adviseren over uw mogelijkheden binnen de ISDE-regeling en u begeleiden bij alle stappen van het aanvraagtraject. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met één van onze adviseurs via 013 – 467 04 00 of info@rte.nl.

Subsidiebarometer.nl