Market Intelligence

Bij business development vraagstukken maakt RTE Adviesgroep gebruik van Marketing Intelligence (MI).  MI is het proces van systematisch verzamelen, selecteren, ontsluiten, analyseren, interpreteren en distribueren van interne en externe, op legale wijze, verkregen informatie uit betrouwbare interne, externe en/of openbare bronnen ter directe ondersteuning van marketingbeslissingen op alle niveaus van de organisatie (continue en/of ad hoc).

Market intelligence is een managementtool en bedoeld om direct marketing beslissingen en scenario's te kunnen voeden.

 

Wat levert het op?

Kort gezegd levert market intelligence concurrentievoordeel op, doordat u sneller beslist dan concurrenten, beter beslist door informatievoorsprong, kosten bespaart en gericht investeert.

RTE Adviesgroep helpt met het reduceren van onzekerheid en het leggen van fundamenten onder strategische en operationele marketingbeslissingen. Centraal staat het faciliteren van besluitvorming en operationale performance binnen organisaties.