MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Vanuit de overheid is er de ambitie om technologie en ontwikkeling in Nederland te stimuleren. "Maak sterke sectoren sterker" is daarbij een credo. Een publiek-privaat partnership – met een actieve personele en financiële inbreng van overheid en bedrijfsleven – moet een boost geven aan technische ontwikkeling en doorbraken forceren. De regeling stelt dan ook subsidie beschikbaar voor verschillende instrumenten die bijdragen aan de ontwikkeling van uw innovatieve product, proces of dienst.

 

Hoe ondersteunt MIT?

Ook in 2017 worden de instrumenten regionaal en landelijk aangeboden. In tegenstelling tot 2015 mag u in dit kalenderjaar aanspraak maken op meerdere subsidieinstrumenten tegelijk. Zo mag u altijd een kennisvoucher aanvragen naast een ander subsidieinstrument en mag u voor één project meerdere instrumenten raadplegen.

Voor wie is MIT bedoeld?

MIT richt zich op het midden- en kleinbedrijf. Deelname aan MIT is mogelijk doordat uw onderneming zich aansluit bij innovatie-activiteiten van de 9 topsectoren, te weten agro & food, chemie, creatieve  industrie, energie, high tech materials & systems, life sciences &health, tuinbouw & uitgangsmaterialen, logistiek en water.

Aanvragen voor innovatieadviesprojecten, kennisvouchers en haalbaarheidsprojecten kunnen van 11 april tot en met 7 september   worden ingediend en zullen worden behandeld volgens het principe first come, first serve. Voor R&D-samenwerkingsprojecten geldt het tenderprincipe en is de regeling opengesteld van 5 juli tot en met 7 september.

Meer informatie?

RTE Adviesgroep kan u adviseren over uw mogelijkheden binnen de MIT-regeling en u begeleiden bij alle stappen van het aanvraagtraject. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met één van onze adviseurs via 013 – 467 04 00.