Nieuws

 • RTE Adviesgroep en De Breed & Partners bundelen krachten!

  Groeisprong

  Na 20 jaar actief in de markt van subsidies en innovatiefinanciering, onder de naam RTE Adviesgroep, gaan wij een groeisprong maken: we gaan samen verder met De Breed & Partners!

  20 september 2017
 • Begin juli zijn de data bekend gemaakt voor de najaarsronde van de SDE+ subsidieregeling. Deze zal open staan van 3 oktober tot 26 oktober 2017. Net als de vorige aanvraagronde in maart is er een budget beschikbaar van € 6 miljard. Hiermee komt het totale budget voor 2017 uit op € 12 miljard, een verhoging van € 3 miljard ten opzichte van 2016.

  07 juli 2017
 • Per 8 augustus 2017 wordt de tweede tender voor de subsidieregeling Demonstratieprojecten, Haalbaarheids- en Investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) opengesteld. Nederlandse MKB-ers met internationale ambities in buitenlandse markten kunnen tot en met 19 september 2017 (15:00) een projectvoorstel indienen.

  07 juni 2017
 • Vanaf 1 april 2017  zijn er weer diverse subsidieregelingen in het kader van de Topsector Energie opengesteld. De topsector Energie biedt jaarlijks ruim € 130 miljoen subsidie aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties. Het type projecten dat ondersteund wordt, zijn combinaties van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratie. RTE Adviesgroep heeft de meest interessante regelingen kort samengevat met vermelding van de openingsdata:

   

  1. Demonstratie Energie-Innovatie (DEI)

  24 april 2017
 • Onlangs is de DHI-regeling van start gegaan: hiermee worden ambitieuze projecten binnen opkomende markten gestimuleerd. Tot en met 7 april 2017 kunt u weer een aanvraag indienen voor een Demonstratieproject, een Haalbaarheidsstudie of een Investeringsvoorbereidingsstudie.

  06 maart 2017
 • De openstellingen voor de subsidieinstrumenten in het kader van Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) beleid zijn bekendgemaakt.

  De aangekondigde data zijn:

  • 11 april 2017 openstelling voor kennisvouchers, innovatie-adviesprojecten en haalbaarheidsprojecten (deze instrumenten worden op basis van het first come first serve principe afgehandeld);
  • 3 juli 2017 openstelling voor R&D-samenwerkingsprojecten (op basis van het tenderprincipe).

   

  22 februari 2017
 • Tussen 2 februari en 31 maart 2017 is het mogelijk om aanvragen in te dienen voor het CrossRoads programma. Crossroads is gericht op samenwerkende innovatieve bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland, en is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland. CrossRoads richt zich op kmo’s en mkb’s in Vlaanderen en Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) met sterke, innovatieve en technisch haalbare projectideeën met een grensoverschrijdende meerwaarde. Uiteenlopende sectoren komen in aanmerking voor steun:

  14 februari 2017
 • Financier uw idee middels een haalbaarheidssubsidie met de MIT-Special van RTE Adviesgroep

  De aftrap van de subsidie MKB Innovatiestimulering  Topsectoren (MIT) 2017 is op komst. Innoverend Nederland is in afwachting van de bekendmaking van alle regionale openstellingen van de populaire regeling. In elk geval weten we dat er namens het Rijk en de provincies  weer €55 miljoen te verdelen is onder het innovatieve MKB, onder meer voor haalbaarheidsprojecten of R&D-samenwerkingsprojecten.

  06 februari 2017
 • Voor veel ondernemers is geld een middel en geen doel. Een middel om je ambities waar te maken. En hoe meer je weet over geldzaken en financiering, hoe makkelijker het wordt je doelen te bereiken. Daarom organiseert de KvK de Week van de Financiën. Van 13 tot 17 februari iedere dag op een andere plek in het land met een gevarieerd, praktisch en informatief programma over geldzaken en financiering.

  RTE Adviesgroep is aanwezig op de regionale bijeenkomst in Eindhoven om u te informeren over vraagstukken rondom de financieringsmix van uw onderneming op maandag 13 februari 2017.

  26 januari 2017
 • Stimulus laat weten dat er voorbereidingen worden getroffen om de MIT-regeling ook in 2017 weer open te kunnen stellen.

  De openstellingsdata 2017 zijn als volgt:

  • Voor Haalbaarheidsprojecten en Innovatieadvies; van 11 april (09.00 uur) tot en met 7 september (17.00 uur), op basis van ‘first come first serve’.
  • Voor R&D-samenwerking; van 3 juli (09.00 uur) tot en met 7 september (17.00 uur), op basis van tendering.

  Naar verwachting zal er ook dit jaar onderscheid gemaakt worden tussen kleine en grote R&D-projecten.

  18 januari 2017

Pagina's