Nieuws

 • Hoe kun je nu privaat geld en publiek geld slim combineren? Hoe ziet dat speelveld eruit? Wat zijn de mogelijkheden?

  Begin april heeft RTE in samenwerking met Investormatch een financieringsmix workshop georganiseerd.

  24 april 2014
 • MKB-bedrijven uit Gelderland in de zorg of hieraan gerelateerde sectoren kunnen ook in 2014 weer gebruik maken van de voucherregelging ten behoeve van product- of procesinnovatie. Tijdig aanmelden is cruciaal in verband met beperkt budget.

  16 april 2014
 • Op 25 maart geven we het officiële startschot voor het ICT platform Midden-Brabant.

  14 maart 2014
 • Subsidiekansen in 2014 voor MKB

  Het MIT-programma (MKB Innovatiestimulering Topsectoren) gaat binnenkort weer open voor het innovatieve MKB. Per topsector zijn keuzes gemaakt uit verschillende instrumenten: Kennisvouchers, IPC-projecten, haalbaarheidsstudies of  R&D-samenwerkingsprojecten.  Dit alles om het Nederlandse topsectorenbeleid verder invulling te geven en bij te dragen aan het innovatie-klimaat in Nederlands

  13 maart 2014
 • RTE Adviesgroep en Investormatch organiseren op 8 april een bijeenkomst voor ondernemers die voor een technische innovatie op zoek zijn naar financiering. Meld u aan of neem contact op voor meer informatie!

  28 februari 2014
 • Heeft u vragen op het gebied van intellectueel eigendom en R&D-samenwerking? Heeft u een financieringsbehoefte voor uw innovatie? Of wilt u meer weten over bedrijfsstructuren? Speciaal voor deze vragen organiseren RTE Adviesgroep, Dohmen advocaten, Octrooibureau Griebling en De Hair Vrijdag notarissen & adviseurs het innovatiespreekuur. Elke eerste donderdag van de maand bent u van harte welkom: vrijblijvend kunt u tussen 09.00 en 12.00 uur met uw vragen terecht op de locatie van RTE Adviesgroep in het voormalig Missiehuis Rooi Harten, Bredaseweg 204-11 te Tilburg.

  25 februari 2014
 • In de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) werken ondernemers en wetenschappers uit de topsectoren samen om vernieuwende producten of diensten te ontwikkelen en op de markt te brengen. Elke TKI krijgt een eigen loket voor MKB, omdat innovatie voornamelijk vanuit MKB ondernemingen voortkomen.

  17 februari 2014
 • Binnenkort start vanuit het grote Europese kaderprogramma Horizon 2020 een speciaal instrument gericht op het MKB rondom haalbaarheids- en ontwikkelingsprojecten.

  17 februari 2014
 • Sinds 10 februari is het Eurostars programma van start gegaan. Consortia van Europese high tech MKB-ers die baanbrekende technische innovaties willen ontwikkelen, kunnen tot 13 maart.2014  hun voorstel indienen bij de Europese Unie. Topinnovatie, onderlinge synergie en optimaal profiteren van elkaars kennis en kunde als ook een gelijkmatige inbreng van alle projectpartners staan hierbij voorop. Binnen Eurostars is in 2014 voor Nederlandse bedrijven € 16 miljoen budget beschikbaar waarvan € 9.250.000 voor de eerste indieningsronde.

  13 februari 2014
 • Meer werkgelegenheid creëren voor kwetsbare werkzoekenden.

  Het Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt Midden-Brabant heeft een bijdrage beschikbaar gesteld aan INDICIA met partners RTE Adviesgroep en TIC The Business Growers, dat bedoeld is om de arbeidsmarkt in de ICT een impuls te geven in Midden-Brabant. Met behulp van het fonds zal werkgelegenheid gecreëerd worden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals jongeren zonder startkwalificatie, ouderen en arbeidsbeperkte personen.

  05 februari 2014

Pagina's