Nieuws

 • Wat houdt de regeling in?

  Ondernemingen in de regio Eindhoven, die een extern adviseur inschakelen om een nieuw product of dienst te ontwikkelen en/of een nieuwe markt willen verkennen, kunnen in aanmerking komen voor subsidie via een regeling van het  Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE). Het betreft de SRE Adviesregeling (SAR).

  16 januari 2014
 • Bedrijven die in 2014 investeren in energiebesparing of duurzame energie kunnen een fiscaal voordeel behalen van de overheid middels de Energie-investeringsaftrek (EIA).

  Als een investering in aanmerking komt voor EIA, dan mag 41,5% van de investeringskosten worden afgetrokken van de fiscale winst. Voor 2014 geldt voor de investering een drempelbedrag van € 2.500,-.

  13 januari 2014
 • Werkgevers die in 2014 of 2015 jongeren in de leeftijd van 18 tot 27 jaar in dienst nemen, krijgen een premiekorting van € 3.500 op jaarbasis. Dit blijkt uit de nota van wijziging bij het Belastingplan 2014.

  06 januari 2014
 • Wat doet het Europees Sociaal Fonds?

  Het Europees Sociaal Fonds (ESF) zal in de periode 2014 – 2020 met een budget van 420 miljoen euro beschikbaar zijn om sectoren en bedrijven te ondersteunen bij het realiseren van scholingsprojecten, gericht op de duurzame inzetbaarheid van werkenden.

  06 januari 2014
 • 03 januari 2014
 • Samen met een ondernemer stelt RTE Adviesgroep de ideale financieringsmix vast voor innovatieve ondernemingen. Een deel kan vaak via subsidies of andere regelingen gefinancierd worden. Het restant zal uit andere bronnen moeten komen. Maar welke precies? En wat gaat goed samen? Kortom: wat is nu een goed recept uit de ingrediënten subsidies / fiscale regelingen, vreemd vermogen, eigen vermogen / risicokapitaal?

  17 december 2013
 • Binnenkort start vanuit het grote Europese kaderprogramma Horizon 2020 een speciaal instrument gericht op het MKB rond haalbaarheids- en ontwikkelingsprojecten.

  Haalbaarheidsprojecten bestaan uit een verkenning van de technische én economische haalbaarheid van uw initiatief en mondt uit in een business plan. Financiering betreft 50% van uw projectkosten tot maximaal € 50.000 per project en is bedoeld voor projecten met een looptijd van 6 maanden.

  17 december 2013
 • Ambitieuze ICT-groeiondernemingen komen bijeen op 4 december voor de masterclass 'Is mijn organisatie Ready2Scale?'

  20 november 2013
 • FIER Automotive en RTE Adviesgroep gaan intensief samenwerken met als doelstelling  innovatie in de automotive- en mobiliteitssector te versnellen. FIER Automotive is een business development bureau volledig gericht op de automotive en mobiliteitssector. FIER Automotive assisteert bedrijven in de automotive industrie bij het realiseren van plannen op het gebied van innovatie, bedrijfsontwikkeling, markttoetreding en internationalisatie. 

  03 november 2013
 • Zijn er nog subsidiemogelijkheden voor mijn organisatie en hoe kan ik deze dan benutten? Hoe passen deze bij mijn totale financieringsbehoefte en wat voor alternatieven zijn er? In Ondernemerszaken van RTL Z geeft Sjef van Kemenade, partner bij RTE Adviesgroep, inzicht  in een aantal subsidieinstrumenten en hoe je deze succesvol kunt benutten.

  02 november 2013

Pagina's