Nieuws

 • Subsidies en kredieten zijn niet voldoende om te groeien. Werk maken van groei betekent ook: begeleiding, hands-on business development en het openstellen van netwerken. Zo rendeert kapitaal beter. RTE Adviesgroep doet dat door naast de ondernemer te staan en is gewend resultaatafhankelijk te werken.

  11 september 2013
 • Onder de naam “Limburg Makers” is vanaf 1 september jl. een nieuw subsidieprogramma van start gegaan met als doel de Limburgse maakindustrie structureel te versterken.  Er is een  budget van € 10 miljoen beschikbaar gesteld voor innovatieve projecten van Limburgse MKB bedrijven (industrie, productie).

  Het programma richt zich op de maakindustrie, te weten bedrijven die voornemens zijn nieuwe  fysieke producten of diensten te ontwikkelen die waarde toevoegen aan het eindproduct. Limburg Makers kent een looptijd tot 2017.

  05 september 2013
 • In het kader van het project ‘CHARM-PCP’ – een samenwerking tussen Engeland, Nederland en Vlaanderen – worden ondernemers uitgedaagd nieuwe ICT-oplossingen te ontwikkelen voor de volgende generatie verkeersmanagementcentrales van onder andere de Highways Agency en Rijkswaterstaat.

  14 augustus 2013
 • De overheid daagt u uit om nieuwe, revolutionaire  voer- of managementmaatregelen te ontwikkelen gericht op de veehouderij. U kunt dan denken aan projecten gericht op het aanpassen van diervoeders (1) of initiatieven gericht op het aanpassen van de werkwijze van ondernemers (2). Doel  is om de ammoniakuitstoot met minimaal 10% terug te dringen.

  05 augustus 2013
 • De provincie Noord-Brabant heeft van 1 juli tot en met 31 december 2013 een subsidieregeling me beschikbaar gesteld voor nieuwe ontwikkelingen die een extra impuls geven aan de vrijetijdseconomie in Noord-Brabant.Met name nieuwe verbindingen en vernieuwingen in het vrijetijdssector maken aanspraak op de regeling. Maar ook voor gezamenlijke (internationale) marketing en kennisdeling in deze sector is geld beschikbaar in de vorm van subsidie. De vrijetijdseconomie gaat naast toerisme en recreatie ook over onder andere cultuur, natuur, erfgoed en sport.

  29 juli 2013
 • Het Private Sector Investeringsprogramma (PSI) is een subsidieprogramma van de Nederlandse overheid. Het programma heeft als doel duurzame economische groei in ontwikkelingslanden te stimuleren, door het ondersteunen van innovatieve investeringsprojecten in die markten.

  27 juni 2013
 • Als u als innovatief bedrijf gebruik maakt van de WBSO, dan kunt u in aanmerking komen voor een reductie op de vennootschapsbelasting. Winsten die gerelateerd zijn aan de WBSO-inspanning kunnen tegen 5% belast worden in plaats van tegen het reguliere Vpb-tarief van 20% of 25%.

  De innovatiebox waarvoor?

  De Innovatiebox geldt voor:

  27 juni 2013
 • 27 juni 2013
 • Het budget voor de regeling Food & Nutrition Delta (FND), ook wel de Valorisatiepilot MKB AgriFood genoemd,  voor FND-haalbaarheidsproject is op de dag van openstellinge volledig uitgeput. Op de openingsdag (3 juni 2013) werd het beschikbare budget voor haalbaarheidsstudies (€ 600.000) al meteen vijf keer overtekend.  In werden70 aanvragen ingediend, die gezamenlijk € 3 miljoen aan subsidie vroegen. Het heeft dus geen zin meer om nog aanvragen voor de FND haalbaarheidsprojecten in te dienen.

  07 juni 2013
 • Innovative idea's for new products, services of processes related to sustainable business or environmentally friendly can be supported by the ECO-Innovation programm. The projects must focus on market entry on international level. Eco-Innovation offers an opportunity to fund 50% of the projectcosts. The average funding for an Eco-Innovation project is about € 700.000.-.

  What is Eco-Innovation?

  ECO-innovation helps to bridge the gap between R&D and the market place for eco-friendly products, technologies, services and processes across Europe.  

  14 mei 2013

Pagina's