Nieuws

 • Veel bedrijven bevinden zich in deze crisistijd in een spagaat. Enerzijds krimpen opleidingsbudgetten en worden organisaties getroffen door vacaturestops en banenverlies, terwijl anderzijds de behoefte van (vooral jongere) medewerkers voor het benutten van loopbaan- en opleidingsmogelijkheden toeneemt. Strategische uitdagingen liggen er op het gebied van een (kosten)efficiënt personeelsbeleid.

  Onderdeel van dit beleid is het inzichtelijk hebben, houden en benutten van subsidies en kostenbesparingen op het gebied van aannemen, behouden en opleiden van medewerkers. Ervaring leert dat dit vaak over het hoofd wordt gezien als middel om het personeelsbeleid op structurele wijze (kosten)efficiënter te organiseren.

  25 oktober 2012
 • Aanvullend op de Valorisation Grant komt er een nieuwe subsidie voor ‘proof of concepts’ van technologie van kennisinstellingen. De regeling kan maximaal 150.000 euro subsidie opleveren, aanvragen is mogelijk vanaf 3 december 2012.

  Wat komt voor subsidie in aanmerking?
  Demonstrator wil STW praktische demonstratiemodellen financieren die de commerciële mogelijkheden moeten laten zien van een nieuwe technologie.

  24 oktober 2012
 • De provincie Limburg heeft een nieuwe subsidieregeling op het gebied van milieu gepubliceerd onder de naam “Nadere subsidieregels milieu Provincie Limburg”. Doel van deze regeling is Limburgse ondernemingen te stimuleren om te investeren in milieubeschermende maatregelen.

  Het dient te gaan om maatregelen die verder gaan dan de verplichte Europese normen voor milieubescherming, of – bij het ontbreken van zulke normen – maatregelen die het niveau van milieubescherming doen toenemen. Een drietal soorten subsidies zijn beschikbaar:

  24 oktober 2012
 • Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant willen een extra impuls geven aan de duurzame versterking van het Brabantse leef- en vestigingsklimaat. GS stellen daarom voor om de komende jaren circa € 385 miljoen van de beschikbare Essent-gelden in te zetten voor investeringen op het gebied van energie, innovatie, breedband en groen.

  05 oktober 2012
 • De Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) is in opdracht van de Provincie Noord-Brabant aan de slag met de voorbereiding en opstelling van een Innovatieprogramma Agrofood. Namens de BOM is de heer Jac Warmerdam, voormalig directeur van Agro & Co, als trekker aangesteld voor het opstellen van het programma.

  05 oktober 2012
 • Bent u MKB-ondernemer in Limburg en:

  • van plan technische of commerciële innovaties te realiseren? (Let op: het kan gaan om nieuwe producten, processen of diensten!)
  •  veel tijd en geld kwijt met het wegnemen van commerciële en technische risico’s?

  Dan biedt de OP-Zuid Innovatieregeling mogelijk uitkomst. Deze regeling is vanaf 17 september 2012 heropend voor het indienen van aanvragen. Er is maar beperkt budget, dus weer er snel bij!

  01 oktober 2012
 • In het op prinsjesdag 2012 gepresenteerde Belastingplan 2013 zijn de volgende wijzigingen met betrekking tot de WBSO voorgenomen:

  De bovengrens van de 1e schijf wordt verhoogd van € 110.000 naar € 200.000. Het percentage voor de eerste schijf gaat omlaag van 42% naar 38 %.  Het percentage voor starters wordt 50% (was 60% in 2012). Verder blijft: het percentage van de 2e schijf 14%. De bedragen voor de S&O-aftrek voor zelfstandigen, inclusief de extra aftrek voor zelfstandige starters, zullen worden geïndexeerd.

  18 september 2012
 • Het AAL Forum is de jaarlijkse conferentie van het AAL Joint Programme. Dit is een Europees programma waarin 23 Europese landen samenwerken en onderzoek financieren.

  Het Ministerie van VWS, Provincie Noord-Brabant, Smart Homes, Brainport Health Innovation en gemeente Eindhoven hebben de bijeenkomst voor 2012 naar Nederland weten te halen. Naar verwachting nemen zo’n 1200 internationale gasten deel aan het programma met verschillende subprogramma’s

  18 september 2012
 • Bent u voornemens te investeren in energiebesparende technieken en duurzame energie en gaat u daarvoor bepaalde bedrijfsmiddelen en/of voorzieningen aanschaffen? U kunt dan mogelijk in aanmerking komen voor de Energie InvesteringsAftrek (EIA).

  Wat is uw voordeel?

  De EIA levert voor ondernemers een aanzienlijk fiscaal voordeel op: 41,5% van de investeringskosten kan van de belastbare winst worden afgetrokken, waardoor er een belastingvoordeel ontstaat. Bij een Vpb-tarief van 25% kan het netto voordeel oplopen tot circa 10% van de investering.

  17 september 2012
 • Vanaf 2013 wil Staatsecretaris Bleker 2 nieuwe stimuleringsmaatregelen introduceren om exporterende MKB-ers te ondersteunen. 

  Buitenlandse beurzen en prototypes

  Bedrijven die zich willen presenteren op belangrijke beurzen in het buitenland kunnen hiervoor een subsidie ontvangen. Ook kleine en middelgrote bedrijven die voor de verkoop van hun product een prototype moeten maken om orders in het buitenland krijgen, komen voor subsidie in aanmerking van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I).

  05 september 2012

Pagina's