8 mei 2012 Kennis-sessie: Research & Development Aftrek (RDA) en WBSO

Vanaf 1 mei 2012 is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de Research & Development Aftrek (RDA). Deze regeling is gekoppeld aan de WBSO en heeft betrekking op R&D kosten (behalve loonkosten). Deze nieuwe regeling biedt kansen voor ondernemers die reeds gebruik maken van de WBSO en voor bedrijven die wel bezig zijn met technische innovatie maar tot op heden geen gebruik hebben gemaakt van de WBSO.

 
RTE Adviesgroep zal op 8 mei 2012 een informatiebijeenkomst verzorgen waarin nader wordt ingegaan op de RDA-regeling.
Tijdens deze bijeenkomst zullen de volgende vraagstukken aan de orde komen:
  • Wat betekent de RDA voor mijn bedrijf?
  • Welke kosten en uitgaven zijn op te voeren binnen de RDA?
  • Welke berekeningsmethoden zijn er mogelijk binnen de RDA en wat is het meest gunstig voor mijn bedrijf?
  • Hoe kan de RDA worden aangevraagd en welke voorwaarden zijn hieraan verbonden?
  • Wat levert de RDA voor mijn bedrijf op?
 
Deze informatiebijeenkomst wordt gehouden bij het Tilburg Innovation Center (Maidstone 20, 5026SK TILBURG). U bent vanaf 15:00 welkom. Om 15:30 zullen wij starten met het programma. Wilt u deze bijeenkomst bijwonen? Dan vragen wij u zich aan te melden bij info@rte.nl onder vermelding van bedrijfsnaam, naam bezoeker en uw contactgegevens.
 
Graag ontvangen wij u op 8 mei 2012!