Belangstelling voor de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) neemt toe

Begin dit jaar is de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) van start gegaan. (Zie ook ons eerder nieuwsbericht:  http://www.rte.nl/nl/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde ).

De ISDE is een subsidieregeling die ondernemers en particulieren stimuleert om kleinschalige duurzame energie-installaties aan te schaffen. Het gaat hier om een tegemoetkoming bij de aanschaf van warmtepompen, zonneboilers, pelletkachels en biomassaketels. Met deze regeling wil men de markt voor kleinschalige warmteopties op gang brengen. De regeling geldt voor een periode van 5 jaar. Ieder jaar is er 70 miljoen Euro subsidie beschikbaar.

In de eerste 3 kwartalen van 2016 is er gemiddeld voor 3,22 miljoen Euro subsidie aangevraagd, in de maand oktober bedroeg dit 3,75 miljoen Euro (16% meer dan in de voorgaande maanden). In totaal is er nu voor 29,5 miljoen Euro subsidie aangevraagd. Daarmee is 42,5% van de 70 miljoen Euro budget geclaimd.

Particulieren maken op dit moment meer gebruik van de regeling dan  ondernemers:  9.848 apparaten voor particulieren en 7.069 apparaten voor ondernemers. Van de apparaten zijn zonneboilers het minst populair, zowel bij particulieren als ondernemers. Apparaten die het meest aangevraagd worden zijn warmtepompen en biomassaketels.

Heeft u ook interesse in deze regeling, neem dan contact met een van onze adviseurs. Dit kan per mail of via telefoonnummer 013-467 04 00.