Benut uw laatste kans dit jaar: WBSO aanvragen kan tot 31 augustus

De aanvraagronde voor de 2e helft 2016 is zojuist voltrokken. Maar wilt u dit jaar nog gebruik maken van de WBSO dan kan dat tot uiterlijk 31 augustus (vóór die tijd natuurlijk ook).

WBSO: fiscale regeling voor research en development

Bedrijven kunnen de financiële lasten van research en development (R&D)-projecten verlagen via de WBSO. De WBSO verlaagt de loonkosten en andere kosten en uitgaven voor uw R&D-project. Bijvoorbeeld voor prototypes of onderzoeksapparatuur. U kunt het voordeel van de WBSO verrekenen via uw belastingaangifte. Bedrijven dragen minder loonheffing af en zelfstandigen krijgen een vaste aftrek. Met de WBSO helpt het ministerie van Economische Zaken bedrijven om de financiële lasten van research en development (R&D)-projecten te verlagen. Innovatieve bedrijven zorgen voor economische groei, een betere concurrentiepositie en meer werkgelegenheid.
 

Hoogte van de subsidie

De percentages van het fiscale voordeel in 2016 zijn over twee schijven verdeeld. Net als voorheen geniet u als technostarter (startende bedrijven jonger dan 5 jaar) een extra voordeel bij de  S&O aanvraag. Van deze zogenaamde startersfaciliteit kunt u maximaal 3 jaren gebruik maken.

  • 32% over alle R&D-kosten tot € 350.000,- (1e schijf); Voor starters is het percentage 40%;  
  • 16% over alle R&D-kosten boven de € 350.000,- (2e schijf);
  • Voor zelfstandigen (ZZP-ers) blijft er een vaste aftrek bestaan (€ 12.484,-) en voor starters een extra aftrek van € 6.245,-

Ook kan er in 2016 wederom gebruik worden gemaakt van het forfait (een vast bedrag per S&O uur), zoals dat eerst voor de RDA kosten en -uitgaven gold. U krijgt de keuze om al dan niet van het forfait gebruik te maken. De keuze die bij de eerste WBSO-aanvraag voor 2016 wordt gemaakt, geldt voor het gehele kalenderjaar. Het forfait bedraagt € 10,- per S&O-uur (tot een maximum van 1.800 S&O-uren per kalenderjaar) plus € 4,- per S&O-uur voor eventuele overige S&O-uren. Wanneer u niet kiest voor een forfaitair tarief dan worden de werkelijke geschatte kosten en uitgaven opgegeven in de WBSO aanvraag. Deze kosten worden dan bij de S&O- (loon)kosten opgeteld.

Voor wie?

De WBSO is bestemd voor Nederlandse bedrijven die onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten uitvoeren. Van starters, kleine zelfstandigen (ZZP) en mkb-bedrijven tot multinationals in elke bedrijfssector. Publieke kennisinstellingen kunnen geen WBSO aanvragen.

Meer informatie

Wilt u meer weten/uw mogelijkheden onderzoeken? Voor meer informatie neem contact op met één van onze adviseurs via het contactformulier of tel: 013 – 467 04 00. Ook is er een eenvoudige checklist: WBSO checklist