Brabant draagt € 2 miljoen bij aan nieuw Life Science & Health Fund

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben € 2 miljoen beschikbaar gesteld voor een achtergestelde lening voor het nog op te richten Life Science & Health Fund (afgekort LSHF).

Met dit fonds willen de provincies Brabant, Gelderland en Overijssel samen met de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOMNV), Participatiemaatschappij Oost Nederland (PPMOOST) en het ministerie van EL&I veelbelovende innovatieve, startende en doorgroeiende ondernemingen in de Life Sciences en Health-sector financieren.
 
Het fonds zal uiteindelijk € 10,4 miljoen in kas krijgen, waarmee tien tot vijftien projecten gefinancierd kunnen worden met bijdragen tussen de € 250.000 en € 2,5 miljoen. Het fonds krijgt een looptijd van tien jaar.