Cofinancieringsregeling in Noord-Holland voor Europese EFRO-programma’s

Provincie Noord-Holland stimuleert deelname aan subsidieprogramma's

Per 1 januari 2015 presenteert de provincie Noord-Holland de uitvoeringsregeling Cofinanciering Europese EFRO-programma's Noord-Holland (CEEPNH). Doel van de regeling is Noord-Hollandse partijen stimuleren om gebruik te maken van middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ten behoeve van de subsidieprogramma's INTERREG en Kansen voor West 2. Aanvragen voor cofinanciering kunnen doorlopend worden ingediend.

Voorwaarden

Subsidies worden uitsluitend verstrekt aan partijen met projecten die passen binnen het programma Kansen voor West 2 en de volgende INTERREG subsidieprogramma’s:

  • INTERREG A programma 2 Zeeën;
  • INTERREG B programma’s Noordwest Europa (NWE) en Noordzee (NSR)
  • INTERREG programma EUROPE

 

Budget

De provincie heeft voor cofinanciering in 2015 in totaal € 4 miljoen gereserveerd. Het subsidieprogramma Kansen voor West 2 heeft het meeste budget ter beschikking met in totaal € 3 miljoen. De subsidie voor deelname aan het programma bedraagt 25% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 750.000,-.

Over de INTERREG programma’s heeft de provincie in totaal € 1 miljoen verdeeld met €500.000,- voor het INTERREG A programma 2 Zeeën, € 400.000,- voor de INTERREG B programma’s NWE/NSR en € 100.000,- voor het INTERREG programma EUROPE. De subsidie voor deelname bedraagt 15% van het gedeelte van de subsidiabele kosten waar de aanvrager aan bijdraagt, na aftrek van overige subsidies en bijdrages, met een maximum van € 100.000,- per partner en € 300.000,- per project.

Deelname

Aanvragen kunnen met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij de Gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland. Een aanvraag bevat ten minste een inhoudelijke beschrijving van het project plus een begrotings- en financieringsplan. De aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst en worden ingediend voor de start van een project.   

Meer informatie?

Wilt u als MKB-ondernemer meer informatie over deze regeling of zou u graag hulp willen bij het indienen van uw projectvoorstel? Neem dan contact op met een van onze adviseurs (013- 467 04 00) of maak gebruik van het contactformulierBekijk ook het onlangs gepubliceerde nieuwsbericht op onze website voor meer informatie over het INTERREG subsidieprogramma.

Subsidiebarometer.nl