CrossRoads2: subsidie voor samenwerking tussen Zuid-Nederland en Vlaanderen - Voorlopig laatste mogelijkheid (SLUITING 30-06-2017):

Innovatieve bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland kunnen opnieuw subsidies aanvragen voor een grensoverschrijdend project. Op 30 juni wordt de vierde en voorlopig laatste oproep van CrossRoads2 afgesloten.

CrossRoads2 is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland. Het steunt innovatieprojecten van kmo’s en mkb-bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland en wil zo de grensregio een boost geven. De focus ligt op technologieën die slimme en duurzame oplossingen stimuleren binnen sectoren als agrofood, chemie & materialen, hightechsystemen, life sciences & health, biobased economy en logistiek & maintenance.

 

Innovatieprojecten en haalbaarheidsstudies:

De huidige subsidieoproep loopt af op 30 juni 2017. CrossRoads2 voorziet € 2.981.689,- voor innovatieprojecten en

€ 405.800,- voor haalbaarheidsstudies. Een innovatieproject krijgt maximaal €135.000 euro toegekend, met een steunpercentage van 45 %. Haalbaarheidsstudies worden uitgevoerd door een externe expert en krijgen maximaal

€ 10.000,- steun, met een steunpercentage van 50 %. Na de sluiting van de call beoordeelt een onafhankelijke jury de aanvragen op kwaliteit, innovatie, economische impact en grensoverschrijdende meerwaarde. De resultaten volgen vier maanden later.

 

Meer informatie:

Wilt u meer weten over CrossRoads? RTE Adviesgroep kan u adviseren over uw mogelijkheden binnen deze regeling en u begeleiden bij alle stappen van het aanvraagtraject. Neem voor meer informatie contact op via 013- 467 04 00 of vul het contactformulier in.