DHK 2015: €8 miljoen voor export en internationale samenwerking

Wat houdt de regeling in?

DHK Internationaal Excelleren ondersteunt demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving van Nederlandse ondernemers die internationaal willen uitbreiden.

Afhankelijk van het type land en het beschikbare budget gelden er in 2015 verschillende voorwaarden. Aanvragen kunnen vanaf 1 januari worden ingediend.

Transitiefaciliteit-landen

DHK voor transitiefaciliteit-landen staat open voor Colombia en Zuid-Afrika. Het budget voor dit onderdeel bedraagt €1 miljoen tot en met 1 juli 2015. Aanvragen voor demonstratieprojecten en haalbaarheidsstudies dienen te worden gedaan door samenwerkingsverbanden van 2 of meer Nederlandse bedrijven. Een aanvraag voor kennisverwerving kan uitsluitend door individuele- en uitsluitend MKB-bedrijven worden ingediend.

Opkomende markten

DHK voor opkomende markten geldt voor; Argentinië, Azerbeidzjan, Brazilië, Chili, China (inclusief Taiwan), Golfregio (Bahrein, Koeweit, Oman, Qatar, Saudi-Arabië en Verenigde Arabische Emiraten), Irak, Kazachstan, Maleisië, Mexico, Oekraïne, Panama, Singapore, Servië, Turkije en Zuid-Korea. Het budget voor dit onderdeel bedraagt €4 miljoen en de aanvraagvoorwaarden zijn overeenkomstig met de transitiefaciliteit-landen.

DGGF-landen

De regeling is ook toepasbaar voor Dutch Good Growth Fund landen (66): o.a. Bangladesh, Marokko, Syrie, Kenia, Zuid-Afrika, Peru, Palestijnse gebieden, Laos, Macedonie etc. Het aanvullende budget voor dit onderdeel bedraagt €3 miljoen tot en met 1 juli 2015. Aanvragen voor demonstratieprojecten en haalbaarheidsstudies dienen te worden gedaan door ten minste 1 Nederlands bedrijf. Dit betekent dat zowel individuele bedrijven als samenwerkingsverbanden van 2 of meer bedrijven een aanvraag kunnen indienen. Een aanvraag voor kennisverwerving kan uitsluitend door individuele bedrijven worden ingediend. Alle aanvragen kunnen alleen door in Nederland gevestigde MKB- bedrijven worden ingediend en moeten tevens ontwikkelingsrelevant zijn. Dit betekent dat een project een positieve bijdrage levert aan de groei van de lokale werkgelegenheid, duurzame overdracht van kennis en vaardigheden, technologie en innovatie, en lokale productiekracht van de betrokken onderneming.

 

Kennisverwerving

Subsidie kan worden verleend aan een MKB ondernemer voor advisering en begeleiding door een externe deskundige indien dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor het wegnemen van knelpunten bij het verwezenlijken van zijn ondernemingsbeleid gericht op de positionering van zijn onderneming in een of meerdere internationale landen .De subsidie bedraagt 50% van de begrote kosten van de externe deskundige, met een minimumbedrag van € 10.000 en een maximumbedrag van € 50.000,-.

Demonstratieproject

Een demonstratieproject is een project waarmee Nederlandse technologie wordt gedemonstreerd die het samenwerkingsverband in een bepaalde sector in het doelland te bieden heeft, waaruit opdrachten kunnen voortvloeien waarmee Nederlandse export van kapitaalgoederen of diensten of Directe Buitenlandse Investeringen (DBI) van substantiële omvang gerealiseerd zullen kunnen worden. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, maar niet meer dan € 200.000,-.

Haalbaarheidsstudie

Een Nederlandse ondernemer die deelneemt aan een samenwerkingsverband dat een haalbaarheidsstudie uitvoert kan subsidie ontvangen. Het samenwerkingsverband bestaat uit ten minste twee niet in een groep verbonden in Nederland gevestigde exporterende of investerende ondernemers.De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, maar niet meer dan € 100.000,- per haalbaarheidsstudie.

Meer informatie?

Wilt u als MKB-ondernemer meer informatie over de DHK-regeling of zou u graag hulp willen bij het indienen van uw aanvraag? Neem dan contact op met een van onze adviseurs (013- 467 04 00) of maak gebruik van het contactformulier.

 

Subsidiebarometer.nl