DHK regeling wordt DHI: openstelling vanaf 1 september

De subsidieregeling Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Kennisverwerving (DHK) zal per 1 september een aantal wijzigingen ondergaan. Waar voorheen het principe first come, first serve gehanteerd werd, zullen projectaanvragen vanaf heden worden beoordeeld volgens het tenderprincipe. Daarnaast zal het onderdeel Kennisverwerving komen te vervallen en worden vervangen door de module Investeringsvoorbereidingsstudies. Met deze wijziging zal er voortaan gesproken worden van de DHI subsidieregeling.

Openstelling

De doelgroep voor de regeling blijft onveranderd. Nederlandse MKB-ondernemers die internationaal willen ondernemen in opkomende markten en DGGF-landen kunnen van 1 september tot en met 13 oktober 15:00 een aanvraag indienen. Belangstelling kenbaar maken kan per 1 augustus door het invullen van een intakeformulier. Meer informatie over de nieuwe module Investeringsvoorbereidingsstudies zullen wij medio september met u delen. Houdt dan ook de website en de verschillende sociale mediakanalen in de gaten!

Meer informatie?

Wilt u als MKB-ondernemer meer informatie over de DHI-regeling of zou u graag hulp willen bij het indienen van uw aanvraag? Neem dan contact op met een van onze adviseurs (013- 467 04 00) of maak gebruik van het contactformulier.

Subsidiebarometer.nl