Diverse subsidieregelingen Topsector Energie bekend

In het kader van het Energieakkoord worden er vanaf 1 april 2016 weer diverse subsidieregelingen opengesteld voor de Topsector Energie. Met het Energieakkoord heeft de overheid ten doel gesteld om in 2020 het aandeel duurzame energie te laten stijgen tot 14%. RTE Adviesgroep heeft de meest interessante regelingen op beknopte wijze voor u in kaart gebracht.

Subsidieregelingen Topsector Energie

Regeling Omschrijving Openstelling

Demonstratie Energie-Innovatie (DEI): Voor internationale aanvragen

Subsidie voor demonstratieprojecten van innovatieve producten, processen of diensten die bijdragen aan een duurzame energie-ontwikkeling en exportkansen opleveren voor de Nederlandse industrie.

Ronde een: 1 april tot en met 26 april

 

Ronde twee: 1 juli tot en met 25 oktober

Hernieuwbare Energie

 

Subsidie voor innovatieprojecten die de kostprijs van duurzame energie moeten verlagen. Deze ontwikkelde technieken moeten leiden tot een besparing op de uitgaven aan subsidies in de toekomst. De regeling is verruimd, nu er niet alleen plek is voor energie-innovaties binnen de SDE+-categorieën (biomassa, geothermie, zonne-energie, windenergie en water), maar ook voor kostprijs verlagende technieken daarbuiten.

1 april 2016 tot en met 31 maart 2017
TKI Urban Energy

Subsidie voor onderzoek naar- en ontwikkeling van producten en diensten voor duurzame energieopwekking, energiebesparing en energie-infrastructuur in de gebouwde omgeving. Projecten moeten betrekking hebben op één van de volgende programma’s:

  • Zonnestroomtechnologieën (PV-systemen);
  • Warmte en koude installaties;
  • Multifunctionele bouwdelen;
  • Flexibele energie-infrastructuur;
  • Energieregelsystemen en –diensten.
1 april tot en met 13 sept 2016

Energy en Industrie Early Adopter Projecten (EAP)

 

Subsidie voor het realiseren van energiebesparende technologieën in de industrie met MKB-ondernemingen als technologieleveranciers ofwel een consortium van een onderzoeksorganisatie die de technologie heeft ontwikkeld en een MKB-onderneming die de technologie wil vermarkten.

1 april tot en met 6 oktober 2016
Biobased Economy en Groen Gas Innovatie (BBEG) Subsidie voor onderzoek- en ontwikkelingsprojecten gericht op conversie van biomassa naar te vermarkten eindproducten. Projecten dienen gericht te zijn op één van de volgende technieken: chemische katalytische conversietechnologie, biotechnologische conversietechnologie, groen gas vergisting en groen gas vergassing. 1 april tot en met 13 sept 2016.

Liquid Natural Gas (LNG)

Subsidie voor projecten die het gebruik van LNG als duurzame alternatieve brandstof introduceren, de maatschappelijke acceptatie bevorderen en belemmeringen wegnemen voor een grootschalige introductie van LNG.

1 april tot en met 14 juni 2016.

 

Samenwerking en subsidie

Voor alle regelingen geldt, met uizondering van de Demonstratie Energie-Innovatie (DEI) en de Early Adopters regeling, dat alleen een samenwerkingsverband waarin minimaal 1 onderneming vertegenwoordigd is, een aanvraag kan indienen. De DEI-regeling kan door een individuele onderneming worden ingediend, terwijl de Early Adopters regeling gaat om een samenwerkingsverband van een MKB-onderneming met minimaal 2 andere eindgebruikers (ondernemingen).

De subsidiepercentages variëren van 50% voor onderzoeksprojecten tot 25% voor experimentele ontwikkeling, waarbij deze percentages met nog 10% verhoogd kunnen worden voor MKB-ondernemingen. De maximale subsidiebijdrage per project varieert tevens per regeling en is bij de DEI-regeling het hoogst, namelijk € 6.000.000,- per project.

Meer informatie?

Mogelijk heeft u na dit artikel behoefte aan specifieke informatie over een van de Topsector Energie subsidieregelingen? Zo ja, neem dan contact op met onze adviseurs via 013 – 467 04 00 of maak gebruik van het contactformulier. RTE Adviesgroep brengt de mogelijkheden per subsidieregeling van de Topsector Energie voor u in kaart en verzorgt samen met u het aanvraag – en afwikkelingstraject. 

Subsidiebarometer.nl