Eerste aanvraagronde SDE+ afgerond

Van 22 maart tot en met 28 april was de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE) geopend voor het indienen van aanvragen. Met de SDE-regeling wil de overheid de productie van duurzame energie in Nederland stimuleren. Voor deze voorjaarsronde 2016 is een budget van 4 miljard Euro beschikbaar. In oktober 2016 volgt een tweede aanvraagronde, waarbij tevens 4 miljard Euro subsidie beschikbaar is. Dit brengt het totale beschikbare budget op 8 miljard Euro voor beide rondes in 2016.

De eerste aanvraagronde SDE is  in 4 fasen opengesteld voor duurzame energieprojecten. In de eerste week konden alleen projecten met technologieën met een basisbedrag van maximaal € 0,09/kWh worden ingediend. Vervolgens bedroegen de basisbedragen in fase 2  € 0,11/kWh, fase 3 € 0,13/kWh en fase 4  € 0,15/kWh. In totaal zijn er in deze eerste aanvraagronde  3.353 aanvragen ingediend met in totaal een aangevraagd budget van meer dan 8 miljard Euro (zie onderstaande tabel).

 

Aantal aanvrager

Maximaal aangevraagd budget      (€ mln)

Hernieuwbare elektriciteit    
Windenergie 21  
Zon-PV 3104  
Waterkracht 3  
Totaal hernieuwbare elektriciteit 3128 147
Hernieuwbare warmte en WKK    
Biomassa 141  
Geothermie 13  
Zonthermie 47  
Totaal hernieuwbare warmte en WKK 201 5.472
hernieuwbaar Gas    
Biomassa hernieuwbaar gas 25  
Totaal hernieuwbaar gas 25 1.200
Totaal SDE+ voorjaar 2016 3.354 8.150

 

Budgetronde 1 uitgeput

De meeste aanvragen zijn ingediend in de categorie zonne-energie: in totaal 3.104 aanvragen. De meeste aanvragen in deze categorie zijn ingediend  in de laatste fasen met het hoogste basisbedrag. Het budget was reeds uitgeput in fase 2, zodat de meeste aanvragen in de categorie zonne-energie zullen worden afgewezen. Het ziet er naar uit dat de meeste aanvragen zullen worden goedgekeurd in de categorie biomassa.

Wij kunnen inmiddels melden dat onze adviseurs met succes een SDE-aanvraag hebben ingediend voor het bedrijf Emballage Industrie en Houthandel “Dongen’’ BV . Dit bedrijf produceert op grote schaal houten pallets – circa 2 miljoen per jaar – voor diverse bedrijven in de food- en bouwsector. Dongen Pallets  is van plan  te investeren in een nieuwe houtverbrandings (WKK-)installatie die zowel duurzame warmte produceert t.b.v. het drogen  van de pallets, maar ook elektriciteit opwekt. Voor de exploitatiekosten van deze installatie is gedurende een periode van 12 jaar een SDE-bijdrage toegekend. De bijdrage bestaat uit het verschil tussen de kostprijs van groene energie en die van grijze energie. RTE heeft Dongen Pallets in de aanvraag vooral begeleid bij het aantonen en het onderbouwen van de financiële haalbaarheid van het project.

Zoals reeds aangegeven zal de 2e aanvraagronde in oktober van start gaan. Exacte data zijn thans nog niet bekend. We zullen u tijdig op de hoogte stellen!