Energie Investeringsaftrek (EIA); wijzigingen 2015

Bent u voornemens te investeren in energiebesparende technieken en duurzame energie, en gaat u daarvoor bepaalde bedrijfsmiddelen en/of voorzieningen aanschaffen? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor de Energie Investeringsaftrek (EIA).

Fiscaal voordeel

De EIA regeling levert ondernemers een aanzienlijk fiscaal voordeel op: 41,5% van de investeringskosten kan van de belastbare winst worden afgetrokken waardoor er een belastingvoordeel ontstaat. Bij een vennootschapsbelastingtarief van 25% kan het netto voordeel oplopen tot circa 10% van de investering.

De investering dient voor te komen op de samengestelde energielijst. Ieder jaar wordt deze lijst aangepast, waarbij bedrijfsmiddelen van de lijst geschrapt worden, sommige bedrijfsmiddelen gewijzigd worden en er ook geheel nieuwe bedrijfsmiddelen op de lijst komen te staan.

Onderstaand vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en een aantal nieuwe bedrijfsmiddelen die op de Energielijst 2015 zijn geplaatst.

Wijzigingen

Met betrekking tot bedrijfsmiddelen in bedrijfsgebouwen zijn de belangrijkste wijzigingen:

 • Koude – of warmteterugwinningsysteem uit ventilatielucht: bij warmteterugwinning uit ventilatielucht komen luchtkanalen niet langer meer in aanmerking.

 • HR-glas : Voor 2015 geldt dat maximaal € 150,- per m2 glas in aanmerking komt voor de EIA.

 • Isolatie voor bestaande constructies (daken, vloeren en wanden): bij deze voorziening is de isolatienorm verder aangescherpt van 1,50 naar 2,00 m2 K/W;

 • Vervanging van bestaande binnenverlichting; het komt steeds vaker voor dat energiezuinige binnenverlichting wordt vervangen door nieuwe energiezuinige verlichting. De hiermee bereikte energiebesparing is vaak minimaal. Daarom is de voorwaarde toegevoegd dat het moet gaan om vervanging van T8-binnenverlichting, aangezien daar een grotere energiebesparing mee wordt bereikt.

 • LED-verlichtingssysteem: de technische eisen zijn verder aangescherpt en een aantal toepassingen zijnverwijderd, aangezien LED-verlichting steeds meer gangbaar wordt.

 • Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking: systemen tot 25 kW komen niet meer in aanmerking voor fiscaal voordeel. Voor systemen groter dan 25 kW komen alleen nog het aantal kW piekvemogen boven de 25 kW in aanmerking.

Voor bedrijfsprocessen zijn een aantal nieuwe bedrijfsmiddelen op de lijst gekomen, waaronder:

 • Energiezuinige koeling van serverruimten en bestaande datacenters: voor de toepassing van energetisch beste technieken komen zowel kleine serverruimten (tot 10 m2) en grote serverruimten (tot 100m2) in aanmerking.

 • Transkritische CO2 koel en/of vriesinstallatie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen subkritische en transkritische koelinstallaties. Beide systemen worden gestimuleerd.

Op het gebied van transport en mobiliteit zijn er de volgende nieuwe bedrijfsmiddelen:

 • Intrekbaar tunnelsysteem voor binnenvaartschepen: een tunnelsysteem levert bij ondiep water een energiebesparing op, omdat gevaren wordt met de minst mogelijke weerstand;

 • Energieopslag bij scheepsmotoren: wanneer er de mogelijkheid bestaat de opgewekte stroom bij een scheepgenerator op te slaan, kan de generator minder draaiuren maken en gaat het brandstofverbruik omlaag;

 • Lichtgewicht laadbaak voor vrachtwagens: Door toepassing van lichtgewicht materialen neemt het laadvermogen van vrachtwagens sterk toe. Dit gedt met name voor bakwagens met een maximaal toelaatbare massa van 3.500 kg.

 • Dubbel laadvloersysteem: door een dubbel laadvloersysteem toe te passen kan de beladingsgraad van een oplegger aanzienlijk toenemen, waardoor energie kan worden bespaard.

Niet op de energielijst? 

Ondernemingen komen in aanmerking voor de EIA indien de investering voldoet aan de omschrijving van het bedrijfsmiddel, zoals deze is opgenomen in de Energielijst 2015. Mocht de investering niet op deze lijst voorkomen, dan kan het bedrijfsmiddel alsnog via de generieke regeling in aanmerking komen voor de EIA.  Er dient  dan aan de hand van een berekening van de te realiseren energiebesparing aangetoond te worden  dat deze voldoet aan een vooraf gestelde energieprestatie-eis.

Meer informatie?

Wilt u als MKB-ondernemer meer informatie over de EIA regeling? Neem dan contact op met een van onze adviseurs (013- 467 04 00) of maak gebruik van het contactformulier.

Subsidiebarometer.nl