ESF Duurzame inzetbaarheid open vanaf 14 november

De subsidieregeling ESF Duurzame inzetbaarheid kent in 2016 een openstelling van 14 november tot en met 25 november 2016. Met deze subsidieregeling kunt u subsidie aanvragen voor een project dat bijdraagt aan het gezond, gemotiveerd, competent en productief houden van uw medewerkers, zowel nu als in de toekomst.

U kunt de helft van de kosten van een project Duurzame Inzetbaarheid gesubsidieerd krijgen, tot een bedrag van maximaal € 10.000, -. De omvang van het project moet wel minimaal € 12.000, - groot te zijn.

Thema's

Dit jaar kent de regeling de onderstaande thema’s en activiteiten waarop advies ingewonnen kan worden:

  • het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
  • het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
  • het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
  • of het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

 

Subsidiabele kosten: inhuur van extern advies 

Met de subsidie kunt u advies bekostigen voor het opstellen van een implementatieplan of de begeleiding bij een implementatie financieren. In dit tijdvak is de dialoog met de werkenden binnen de organisatie nog belangrijker dan voorheen. Alleen de advieskosten van een externe adviseur komen voor subsidie in aanmerking.

Nieuw in 2017: Samen aanvragen

U kunt ook samen met een andere organisatie een subsidieaanvraag doen om zo de projectkosten en een eventuele subsidie te kunnen delen. Wanneer u samen aanvraagt, treedt één van deze organisaties formeel op als aanvrager (penhouder). Deze penhouder is verantwoordelijk voor de aanvraag, ontvangt alle correspondentie en het eventuele subsidiebedrag. De penhouder en de overige deelnemers moeten zelf onderling afspraken maken over de verdeling van de subsidie.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over deze regeling. Wij werken samen met u aan de projectomschrijvingen, kunnen suggesties doen voor de inzet van specifiek adviseurs en begeleiden u bij de administratieve verplichtingen.  Neem dan contact op met een van onze adviseurs (013- 467 04 00) of maak gebruik van het contactformulier om de mogelijkheden voor uw organisatie te bekijken.