Extra budget Internationaliseringsvouchers (SIB-regeling)

Voor het jaar 2014 is het subsidieplafond voor de regeling Internationaliseringsvouchers verhoogd van 1,44 miljoen naar 2,16 miljoen euro. De regeling, ook al bekend als  faciliteit Starters International Business heeft als doel om het aantal ondernemingen  dat internationaal onderneemt te verhogen. Deze regeling is bestemd voor mkb ondernemers:

  • die geen of weinig ervaring hebben met zakendoen op buitenlandse markten;
  • die export vast willen inbedden in hun onderneming
  • die beschikken over een organisatie en voldoende middelen.
  • die bereid zijn tijd en geld te investeren om echt stappen over de grens te zetten.

 

Op basis van de regeling is ten hoogste één internationaliseringsvoucher per aanvrager beschikbaar. Aanvragen kunnen worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling NL EVD Internationaal. Deze voucher kan de aanvrager inleveren bij een ondersteuner (een ondernemersorganisatie, een kamer van koophandel of een exportadviesonderneming) voor de uitvoering van een ondersteuningstraject.  Hierbij  moet het gaan om aanbieders waarvan het adviseren en begeleiden van mkb-ondernemingen op het gebied van internationaal ondernemen en export tot de kerntaken behoort.

Bijdrage

De internationaliseringvoucher heeft een waarde van maximaal € 2.400. De voucher dient als vergoeding voor de werkzaamheden van de ondersteuner. Deze werkzaamheden bestaan uit het beoordelen van het internationaliseringpotentieel van de ondernemers en het ondersteunen van deelnemers gedurende het traject. 
De vouchers worden toegekend op volgorde van ontvangst van de aanvragen.

Voucher voor opstellen actieplan

FIER Automotive, een samenwerkingspartner van RTE Adviesgroep, is door het RVO erkend als extern adviseur voor deze SIB-regeling. Dit betekent dat zij tegen een vergoeding van de voucher voor een onderneming een concreet actieplan opstellen om de buitenlandse markt te benaderen. Een dergelijk actieplan wordt opgesteld aan de hand van een aantal gesprekken met een adviseur van FIER, waarin het volgende aan bod komt:

  • Waar is uw onderneming goed in? Wat wilt u bereiken? Welke landen bieden kansen?
  • Hoe aantrekkelijk zijn de gekozen landen? Welk(e) land(en) biedt(en) de beste mogelijkheden?
  • Wat heeft u nodig om uw kansen in het/de gekozen land(en) te verzilveren?

 

Internationaal business development

FIER Automotive is expert in internationale business development voor de automotive sector.Voor verzoeken van ondernemingen uit andere sectoren dan de automotive, worden de adviseurs van FIER bijgestaan door de business development experts van RTE Adviesgroep. De SIB trajecten nemen ongeveer 4 maanden in beslag.

Bent u derhalve een onderneming die nog weinig ervaring heeft met zakendoen in het buitenland en/of zich wil gaan richten op een nieuwe buitenlandse markt, dan kunt u geheel gratis een coachingtraject volgen bij FIER – RTE adviesgroep.

Neem contact op

Heeft u internationaliseringsplannen?  RTE Adviesgroep ondersteunt u hier graag bij! Neem conctact op met onze specialist: Jan Egberts. Hij informeert u graag over de mogelijkheden  jegberts@rte.nl of 013-4670400