FI-WARE 2015; subsidieplatform voor ICT innovaties

FI-WARE is een nieuw, op open standaarden en open interfaces gebaseerd, technologieplatform, op initiatief van de Europese Commissie (EC). Met een combinatie van vrij toegankelijke cloudservices, onntwikkelgereedschappen en toegang tot data van overheden, nutsbedrijven en private aanbieders wil de EU bedrijven aanzetten tot het ontwikkelen van nieuwe diensten en applicaties en zo de concurrentiepositie van Europese bedrijven versterken. Start-ups en MKB- ondernemers worden uitgenodigd om ICT innovaties te ontwikkelen met behulp van het FI-WARE platform.

Doelstelling

Doelstelling van het initatief is om de Europese ICT sector te standaardiseren en daarbij kwaliteit en betrouwbaarheid te waarborgen. Naast dit platform streeft men naar een zelfvoorzienend ecosysteem, waarin alle deelnemers meewerken aan het verbeteren van deze standaard. Belangrijke onderdelen zijn de ontsluiting van (open) data en het "internet of things", waarbij alledaagse apparaten en semi-intelligente systemen onderling met elkaar kunnen communiceren en gegevens kunnen uitwisselen.

Enablers

De bouwstenen voor het ontwikkelen van nieuwe diensten en applicaties worden enablers genoemd. Deze zijn onderverdeeld in algemene (Generic Enablers/GE) en specifieke (Specifieke Enablers/SE). Onder GE’s worden bouwstenen verstaan die toepasbaar zijn in meerdere gebruiksgebieden van de developer. De koppeling tussen deze GE’s maken samen het core-platform van het FI-WARE project. Er zijn 7 verschillende kerrn GE's, te weten;

 • Cloud
 • Data/contextmanagement
 • Applications/Services Ecosystem and Delivery Framework
 • IoT Services
 • Interfaces to Networks and Devices (I2ND)
 • Security
 • Advanced Middleware and Web-based UI

 

Elke applicatie die een instantie van een GE gebruikt of implementeert wordt gerekend tot een FI-WARE applicatie. Om applicaties te testen is het FI-Lab ontwikkeld. Het lab is een instantie van het FI-WARE platform waarop applicaties kunnen worden getest met behulp van realistische en originele data, beschikbaar gesteld door bedrijven en overheden.

Sectoren en Accelerators

De EC wil gebruik van het FI-WARE platform en oplossingen stimuleren. Om dit te realiseren zijn er 16 accelerators gestart, verdeeld over 8 verschillende sectoren, te weten;

 1. SmartCities (SC): In de Smart City worden nieuwe technologieën vooral ingezet om de stad efficiënter, veiliger en aangenamer te maken. Het uitgangspunt is de optimalisatie van de infrastructuur. De Smart City lost publieke issues op door middel van het gebruik van ICT technologie. Dit alles in samenspraak en samenwerking met de burger en andere belanghebbenden .
 2. E-Health (EH): Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheidszorg.
 3. Transport (T): Efficiënte transportsystemen op basis van ICT-oplossingen.
 4. Energy & Environment (EE): Het inzetten van ICT technologie ten behoeve van de ontwikkeling van duurzame energiebronnen.
 5. Agrifood (AF): Het ontwikkelen van ICT-oplossingen ten behoeve van in de landbouw-of voedingproductie sector.
 6. Media & Content (MC): Het ontwikkelen van webapplicaties, games en andere vormen van media met behulp van ICT technologie.
 7. Manufacturing & Logistics (ML): Alle ICT-oplossingen ten behoeven van de maakindustrie en de hieraan ondersteunende logistieke processen.
 8. Social- en E-Learning (SL): Via webapplicaties of andere ICT technologie onderwijs verlenen.

 

Acceleratoren zijn de begeleidende programma's die sector- en onderwerpspecifiek budget beschikbaar stellen voor de ontwikkeling van nieuwe diensten en applicaties  De calls van de programma's werken op basis van een tender. Aanvragen worden beoordeeld op basis van een puntensysteem, afhankelijk van de call. Onderstaand een overzicht van alle programma's. Lopende calls zijn dikgedrukt gemarkeerd.

Accelerator

Sector(en)

Onderwerp

Open / Gesloten

Subsidiebedrag

FI-C3

SC, EH, MC,

Smart apps

1-6-2015/31-6-2015

MKB: <€75k p ½ jaar, <€150k max

ZS: <€25k p ½ jaar, <€50k max

CEED Tech

SC, ML

Samenw. Centraal en Oost Europa

1-7-2015/1-10-2015

€30k (+ €30-€250k afh. Van businessplan)

EuropeanPioneers

SC

Samenw. Dev media apps

30-3-2015/22-6-2015

€50k-€250k

Finodex

SC,EH,T, ML, SL, EE

Apps with use of open data and creative ict

8-4-2015/17-6-2015

€10k-€170k

INCENSe

SC, EE,

Clean Tech

1-6-2015/1-9-2015

<€150k

FI-ADOPT

EH, MC

E-learning, gaming

15-3-2015/30-4-2015

€50k-€150k

FInish

T,AF, ML

Food& Flowers

3-2015/30-4-2015

<€150k

CreatiFI

MC, SC

Bridging creative industry with World

1-8-2015/30-9-2015

<€150k

FABulous

MC, ML

3d printing

2-6-2015

€50k -€250k

 

Meer informatie?

RTE Adviesgroep kan u adviseren over uw mogelijkheden binnen de FI-WARE regeling en u begeleiden bij alle stappen van het aanvraagtraject. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met een van onze adviseurs (013- 467 04 00) of maak gebruik van het contactformulier.

Subsidiebarometer.nl