Financier uw Blockchain innovatie!

Volgens Google Trends wordt de zoekterm sinds mei 2016 steeds meer gebruikt en is dan ook met recht een van de trends op het gebied van technologie van de laatste jaren: de Blockchain.

Een blockchain is een openbaar, digitaal en decentraal grootboek. Elk knooppunt (node) in het netwerk bezit een volledige kopie van deze gezamenlijke  boekhouding. Op basis van ingewikkelde wiskundige principes worden transacties geverifieerd en verwerkt. Wanneer de nodes geen consensus bereiken, wordt de transactie niet toegestaan. De meeste bekende toepassing van deze technologie is Bitcoin, maar er zijn op dit moment vele bedrijven, van startup tot multinational bezig met het ontwikkelen van toepassingen op deze nieuwe IT-infrastructuur. Naast directe transacties, kan men ook denken aan voorwaardelijke acties die alleen in gang worden gezet, mits er wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden in een ‘Smart Contract’. Op het gebied van Internet of Things lijken hier grote mogelijkheden voor te liggen.

Small Business Innovation Research

Middels het Small Business Innovation Research (SBIR) wil de overheid een impuls geven aan het innovatieve vermogen van bedrijven en tegelijkertijd meer gebruik maken van onderzoek en ontwikkeling door bedrijven bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Zo ook aan de ontwikkeling van deze baanbrekende technologie. Het ministerie van EZ heeft aangekondigd in 2017 met een oproep te komen voor een SBIR voor de ontwikkeling van toepassingen op basis van blockchain-technologie.Bij toekenning van deze tender-regeling, krijgt de onderneming  €20.000 tot €50.000 euro om de haalbaarheid van de ontwikkeling te onderzoeken. In een later stadium is er dan, wanneer de eerste fase met succes is doorlopen en er zicht is op een financier op het marktrijp maken van de toepassing, tussen de €200.000 en €450.000 euro beschikbaar per onderneming.

Bij RTE adviesgroep kunt u zich hierover laten informeren, adviseren en begeleiden tijdens het opstellen van uw SBIR aanvraag. Neem met ons contact op via mail of telefoonnummer 013-4670400 en laat uw blockchain innovatie financieren!