Fonds Duurzaam Water (FDW) opengesteld: Subsidie voor internationale samenwerking

Het Fonds Duurzaam Water (FDW) is opengesteld, de deadline voor indiening is 7 mei 2012. Het totale budget voor de regeling bedraag 50 miljoen euro, dit budget is eenmalig en de regeling zal in 2013 niet verlengd worden.

 
Om te kunnen aanvragen is een samenwerkingsverband nodig dat bestaat uit minimaal één publieke instelling en één bedrijf. Tevens is betrokkenheid van een ngo of kennisinstelling verplicht. Van de deelnemers aan het samenwerkings verband dient minimaal één partij afkomstig te zijn uit Nederland en één partij afkomstig uit het land waar het project op gericht is. 
 
Doelstelling van de projecten moeten zijn activiteiten in ontwikkelingslanden op het gebied van waterveiligheid en waterzekerheid die bijdragen tot structurele armoedebestrijding, duurzame economische groei en zelfredzaamheid.
Aanvragen moeten gericht zijn op Water en gekoppeld worden aan één van de subthema’s:
  •  Efficiënt watergebruik, met name in de landbouw;
  • Verbeterd stroomgebied beheer en veilige delta’s;
  • Verbeterde toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. 
Aanvragen is alleen mogelijk in een project gericht is op een land uit de landenlijst, waarbij voor specifieke landen nog extra prioriteit geldt. 
 
De subsidie bedraagt minimaal € 500.000 en maximaal € 15 miljoen per project. 
De subsidie bestaat uit een bijdrage in de kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van het project, dit zijn: 
  • kosten van duurzame kapitaalgoederen (hardware) die ingezet worden in het productieproces, met uitzondering van bestaande gebouwen en land; 
  • kosten voor technische assistentie, zoals projectmanagement, training, advieskosten en certificering.
Het samenwerkingsverband dient zelf 50% van de projectkosten zelf bij te dragen, waarbij de helft van de eigen bijdrage uit andere subsidiecomponenten mag bestaan (met uitzondering van regelingen verstrekt door het Ministerie van Buitenlandse zaken of bedragen afkomstig van non-profit organisaties).  
 
Vanwege de deadline op korte termijn is het verstandig vooraf goed na te denken over mogelijke samenwerkingsverbanden vanwege de complexiteit bij internationale partnerships is het verstandig dergelijke projecten aan te gaan met voor u reeds bekende partijen en organisaties. 
 
Wilt u meer informatie over deze regeling en bijbehorende partnerlijst ontvangen dan kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs via 013-467 0400 of via ons contactformulier.