Food & Nutrion Delta (FND) subsidie: kans voor Agro & Food sector

Maakt u onderneming deel uit van de  Nederlandse foodsector en wilt u kennis vertalen in concrete, technisch nieuwe producten? Dan is het programma Food & Nutrition Delta (FND) misschien wél geknipt voor u.  De overheid heeft € 3,4 miljoen beschikbaar.  Aanvragen voor haalbaarheids-projecten en MKB-Innovatieprojecten kunnen tot vanaf 3 september tot en met 19 oktober 2012 ingediend worden.

Maar waar moet u aan denken?

 • valorisatie van grondstoffen, zijstromen en dierlijke mest;
 • resource efficiency;
 • duurzame (import van) grondstoffen voor food en feed;
 • duurzame veehouderij;
 • markt en keteninnovaties;
 • voeding en gezondheid;
 • producttechnologie;
 • voedselveiligheid;
 • duurzame maaktechnologie;
 • consument.

Voor welke initiatieven is subsidie beschikbaar?

1.    Haalbaarheidsprojecten voor het Midden- en kleinbedrijf (MKB) gericht op onderzoek naar de economische en technische haalbaarheid van een technische innovatie. Het betreft praktische studies van maximaal één jaar waarmee u een onderbouwd advies krijgt op de vraag: moet ik een innovatie doorzetten of niet? Interne en externe advieskosten kunnen worden opgevoerd. De subsidie bedraagt 50% van de kosten, echter maximaal € 50.000 per project. Voor dit onderdeel is een budget van € 400.000,- beschikbaar gesteld.

2.    MKB innovatieprojecten waarbij twee of meer ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf een innovatieproject uitvoeren. Projecten hebben een goed perspectief op de korte termijn en positieve effecten op duurzaamheid/gezondheid of welzijn. De looptijd van een project bedraagt maximaal 2 jaar. De subsidie is 25-35% afhankelijk van type projecten en maximaal € 400.000 per project. MKB-aanvragers krijgen 10% extra subsidie. Voor dit onderdeel is een budget van € 3 miljoen beschikbaar gesteld..

Uw aanvraag wordt beoordeeld op volgorde van binnenkomst: wie het eerst komt, die het eerst maalt.

Waarop wordt mijn project beoordeeld?

 • Technische vernieuwing of nieuwe toepassing van bestaande technologie;
 • Economisch toegevoegde waarde voor u of uw partners;
 • Kwaliteit van de technologische samenwerking;
 • Verbetering van uw economische of sociale prestaties;
 • In het geval van een innovatieproject: de uitstraling naar andere projectdeelnemers.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden binnen dit programma, neemt u dan contact op met een van onze adviseurs: 013 – 467 04 00 of info@rte.nl.