Horizon 2020: Fast Track to Innovation (FTTI) subsidie voor snelle vermarkting innovatie-ideeën

Eerste aanvraagmogelijkheid loopt tot 29 april

De Europese commissie introduceert in 2015 een nieuw subsidieprogramma als onderdeel van het overkoepelende Europese Innovatieprogramma Horizon 2020. Via het programma Fast Track to Innovation (FTI) worden kleine en grote organisaties gestimuleerd om innovatie-ideeën snel naar de markt te brengen. In totaal is er voor 2015 €100 miljoen budget beschikbaar gesteld. De eerste aanvraagmogelijkheid loopt tot 29 april.

 

Marktperspectief en internationale samenwerking als voorwaarden

Uniek aan FTTI programma is het feit dat er geen onderwerpen, sectoren of toepassingsgebieden zijn vastgesteld voor deelname. Innovatieve  projecten die in aanmerking komen voor subsidie moeten een duidelijk marktperspectief bezitten. In de praktijk betekent dit dat er aan de hand van een businessplan aangetoond moet worden wat de waardecreatie van een idee is binnen een tot drie jaar. Wanneer marktperspectief wordt erkend kan er subsidie ontvangen worden om de periode tussen idee en lancering op de markt te versnellen.

Samenwerkingsverbanden tussen drie tot vijf ondernemingen uit minimaal drie verschillende landen komen in aanmerking voor de FTTI subsidie. Deze landen zijn onderdeel van de Europese Unie of gevestigd in een met Horizon 2020 geasscocieerd land. In de samenwerking wordt minimaal 60% van het projectbudget gefinancierd door profitorganisaties.

Aanvraagprocedure en budget

Projectaanvragen kunnen vanaf januari doorlopend worden ingediend tot en met 1 december 2015.

Aanvragen worden tussentijds beoordeeld op 3 verschillende sluitingsdata:

  • 29 april 2015
  • 1 september 2015
  • 1 december 2015.

Het subsidiepercentage bedraagt 70% van de subsidiabele kosten per project tot een maximum van €1 tot €3 miljoen, afhankelijk van het aantal samenwerkingspartners. Het budget in 2015 is €100 miljoen waar naar verwachting in 2016 nogmaals €100 miljoen ter beschikking wordt gesteld.

 

Meer informatie?

Wilt u als MKB-ondernemer meer informatie over de FTTI subsidie of zou u graag hulp willen bij het indienen van uw projectvoorstel? Neem dan contact op met een van onze adviseurs (013- 467 04 00) of maak gebruik van het contactformulier.

 

Subsidiebarometer.nl