ICT Platform Netwerk Event: 13 januari 2015

Het event voor zowel werkgever als werkzoekende in de ICT

Het ICT platform Midden-Brabant organiseert op dinsdag 13 januari 2015 een netwerkevent voor werkzoekenden en werkgevers binnen de ICT branche. Het evenement vindt plaats op de locatie van de gemeente Tilburg. Doel is omwerkgevers en werknemers in deze branche dichter bij elkaar te brengen.

Als ICT werkgever mag je dit evenement niet missen. Tilburg online stad presenteert haar plannen voor de komende jaren, verschillende werkzoekenden presenteren hun talenten en huidige partners vertellen over hun ervaringen met het ICT-platform.

Als werkzoekende in de ICT is het eveneens waardevol. Je krijgt de kans om je te profileren tegenover werkgevers en legt tevens nieuwe contacten. Ook worden allen ins en outs rondom het ICT-platform gepresenteerd en spreken diverse gasten over hun ervaringen.  

Het ICT platform

Begin 2014 is het ICT platform van start gegaan om invulling te geven aan de in de regio Midden-Brabant bij ondernemers, overheid en onderwijs gesignaleerde behoefte aan samenwerking op het gebied van mens & organisatie. Het platform heeft hierbij verschillende ambities en doelstellingen gedefinieerd, gericht op het verbeteren van de aansluiting tussen werkzoekenden en de ICT sector en profilering van de ICT-sector in de regio Midden-Brabant.

RTE en het ICT platform

RTE is betrokken als initiator, projectcoördinator en  verzorger van de subsidieaanvraag. Meer over het ICT platform Midden-Brabant en de rol van RTE kunt u hier vinden.

Meer informatie

Wilt u graag deelnemen aan het ICT platform netwerk event? Aanmelden kan tot 12 januari via de facebookpagina of via events@ictplatform.org. Voor meer informatie kunt u de website bezoeken of contact opnemen met projectcoördinator Richie van den Broek  (013- 467 04 00).

 

Subsidiebarometer.nl